UWAGI EKSPERTÓW SIECI KOMET@ NA TEMAT KONKURSU DZIAŁANIA 3.1 PO PC

Opublikowano:
Zespół ekspertów sieci KOMET@ opracował w ostatniej dekadzie marca 2018r. opinię na temat koncepcji projektu oraz realizacji projektów w ramach konkursu działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Konkurs ten dotyczy szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce szkolnej, na które Ministerstwo Cyfryzacji planuje przeznaczyć 50 mln zł. Opinia sieci KOMET@ została przekazana członkom grupy roboczej ds. III osi PO PC Komitetu Monitorującego PO PC oraz kierownictwu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zarządzającego konkursami w ramach tego programu. 

W pierwszej dekadzie kwietnia Centrum Projektów Polska Cyfrowa po kolejnym spotkaniu ww. grupy roboczej poinformowało, iż dokonuje „resetu dotychczasowych prac i podjęcie jeszcze jednej próby przedyskutowania projektu” założeń konkursu. Oznacza to, iż stanowisko sieci KOMET@ przyczyniło się skutecznie do zasadniczej zmiany decyzji CPPC.

Treść opinii można pobrać TUTAJ.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja