SMARTFON W SZKOLE – DZIŚ PROBLEM, JUTRO SZANSA!

Opublikowano:
W ramach sieci KOMET@ zawiązał się zespół roboczy ds. wykorzystania smartfonów w edukacji. Temat ten należy do bardzo "gorących", dyskutowanych w środowisku nauczycielskim. Niemal 100 procent uczniów z pokolenia Z (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych) posiada bowiem telefon z dostępem do Internetu. I korzysta z niego przez kilkanaście godzin dziennie.

Ponad 60 proc. uczniów uznało smartfon w ostatnich badaniach za urządzenie cyfrowe pierwszego wyboru, wspierające ich w uczeniu się. Tymczasem w blisko dwóch trzecich polskich szkół wprowadzono regulaminowy zakaz korzystania z telefonów.

Wyzwaniem dla prac zespołu będzie wypracowanie rekomendacji dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, w ramach których zaproponowane zostaną rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne i prawne wprowadzające smartfony do codziennej dydaktyki szkolnej w modelu BYOD.

Akces do zespołu złożyli:

 1. Magdalena Brewczyńska, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa
 2. Dr Małgorzata Cackowska, Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych, Uniwersytet Gdański
 3. Dr Magdalena Celeban, Fundacja Niech się Dzieje, Częstochowa  
 4. Mariusz Domański, II LIceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza w Słupsku 
 5. Dr hab. Piotr Drzewiecki, Uniwersytet Kardynała Karola Wyszyńskiego, Warszawa 
 6. Lechosław Hojnacki, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
 7. Ewelina Gładki, Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
 8. Krzysztof Grabowski, Akademia Skutecznej Edukacji, Wrocław
 9. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej, Milanówek 
 10. Agata Kapica, Microsoft Poland, Warszawa
 11. Marek W. Kapturkiewicz, Innovation Nest, Kraków
 12. Zbigniew Karwasiński, Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe, Poznań
 13. Prof. Barbara Kędzierska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 14. Krzysztof Kosiński, Fundacja Orange, Warszawa
 15. Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów
 16. Magdalena Maziarz, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 
 17. Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland, Warszawa
 18. Barbara Michalska, Fundacja EDUKABE, Łódź
 19. Dr Anna Michniuk, Collegium da Vinci, Poznań
 20. Dr Danuta Morańska, Wyższe Szkoła Humanitas, Sosnowiec
 21. Ewa Radanowicz, Szkoła Podstawowa w Radowie Małym
 22. Dr Łukasz Srokowski, NAVIGO, Wrocław
 23. Dariusz Stachecki, Szkoła Podstawowa nr 3 w im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
 24. Dr Grzegorz Stunża, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański
 25. dr inż. Marek Średniawa, Politechnika Warszawska
 26. Monika Świątek - Bień, Zespół Szkół w Lubzinie
 27. Marek Szafraniec, Starostwo Powiatowe w Mikołowie  
 28. Ewa Szpot, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach i Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp
 29. Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej, Milanówek
 30. Dr Tomasz Tokarz, NAVIGO, Wrocław
 31. Robert Turski, Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Lublin 
 32. Anna Weiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa  
 33. Aleksandra Wzorek, Instytut Edukacji Pozytywnej, Warszawa 
 34. Dr Katarzyna Ziębakowska - Cecot, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom  
 35. Beata Zwierzyńska, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.     

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja