DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY Z EDUKACJI MEDIALNEJ

Opublikowano:
Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wzmocnienie umiejętności korzystania z mediów, w szczególności krytycznej oceny treści opublikowanych w mediach społecznościowych.

Wnioski o dofinansowanie projketów można składać do 30 września 2019 roku. Łączny budżet programu to aż 500 tys. euro, a maksymalne dofinansoanie to 60% kosztów kwalifikowalnych.

Do dofinansowania zostanie wyłonionych jedynie 2 - 5 projketów. Priorytetowo będą traktowane projkety złożone przez konsorcja składające się z co najmniej trzech podmiotów pochodzących z co najmniej 3 państw członkowskich UE.

Można wnioskować o dofinansowanie następujących działań:

· wydanie materiałów online w wieku językach, w tym repozytoriów wiarygodnych newsów i interaktywnych narzędzi edukacyjnych w celu poprawy zdolności obywateli do krytycznego rozumienia mediów i do interakcji z tymi mediami, w szczególności jeśli chodzi o treści dostępne za pośrednictwem mediów społecznościowych,

· opracowanie narzędzi i innowacyjnych metod w celu podnoszenia świadomości na temat cyberzagrożeń,

· promowania kampanii w mediach społecznościowych i innych działań mających na celu pomoc obywatelom w interakcji z mediami cyfrowymi w sposób wykorzystujący krytyczne myślenie, rozkodowywanie przekazów medialnych i odróżnianie informacji od propagandy;

· identyfikacji dobrych praktyk i efektywnego upowszechniania materiałów wytworzonych w ramach danego projektu;

· dostosowania i udostępniania wyżej wymienionych narzędzi i materiałów do potrzeb "cyfrowych imigrantów" - osób o niskich umiejętnościach medialnych czy osób zagrożonych społeczną marginalizacją.

Wiecej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2018-2019-call-proposals-preparatory-action-media-literacy-all

źródło informacji: http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/aktualnosci/news,2840,komisja-europejska-zaprasza-do-skladania-wnioskow-na-dofinansowanie-dzialan-z-zakresu-edukacji.html

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja