NOWE ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA ZAKUPÓW URZĄDZEŃ CYFROWYCH DO SZKÓŁ

Opublikowano:
Kilka dni temu opublikowane zostało opublikowane (z datą 23 kwietnia br.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kryteriów podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. Wprowadzono w nim - jak dowiadujemy się w MEN - nowe w stosunku do poprzednich lat -kryteria, umożliwiające szkołom zakup urządzeń cyfrowych (laptopów, tabletów i innych), traktowanych jako pomoc dydaktyczna.

Wspomniana rezerwa była dotąd źródłem dofinansowania remontów i zakupów związanych z przypadkami szczególnymi: głównie zniszczeniami szkół w przypadku wypadków losowych i klęsk żywiołowych. W roku 2018 do kategorii kosztów kwalifikowanych dołączono koszty związane z przeprowadzaną reformą oświaty. Nowe kryteria to:

  • dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Dofinansowanie to obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata.

  • dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Dofinansowanie to obejmuje zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych lub pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2017 r. lub w miesiącach I-IX 2018 r.).

Wnioski w tych sprawach samorządy składać mogą do 15 czerwca wyłącznie drogą elektroniczną. Zeskanowane i podpisane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN to: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2018.pdf.  

 

  

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja