PRIORYTETY EDUKACYJNE MEN NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Opublikowano:
5 lipca Minister Edukacji Anna Zalewska ogłosiła kierunki polityki edukacyjnej państwa na rok szkolny 2018/2019. Obok 100 rocznicy odzyskania niepodległości, wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i rozwoju kształcenia zawodowego pośród nich znalazły się: rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Minister Edukacji Narodowej wyznaczając co roku priorytety polityki oświatowej państwa określa de facto priorytety, których uwzględnienie w działaniach szkół są obligatoryjne dla nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli, natomiast dyrektorzy szkół i publicznych placówek oświatowych powinni wykorzystywać je do planowania organizacji pracy szkoły.

Postawienie na edukację cyfrową uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2018/2019 wzmacnia podstawy dla decyzji dyrektorów szkół o organizacji specjalnych zajęć dla uczniów z zakresu podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych oraz wykorzystania TIK w codziennej dydaktyce. Także edukatorzy cyfrowi mogą powołać się na decyzję MEN promując swoje szkolenia.

Pobierz PLIK

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja