Artificial Intelligence: wyzwania i konsekwencje

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: WYZWANIA I KONSEKWENCJE

Opublikowano: Autor: Aneta Złotnicka
Znajomość pojęcia AI (artificial intelligence, sztuczna inteligencja) deklaruje 38% polskich internautów. Na przestrzeni ostatnich 2 lat widać wzrost jego rozpoznawalności, szczególnie wśród grupy osób, które interesują się nowymi technologiami. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Natalii Hatalskiej "AI: wyzwania i konsekwencje". Poniżej kilka najważniejszych tez z publikacji.

W ślad za deklaracją o znajomości pojęcia sztucznej inteligencji idzie stosunkowo niewielka świadomość jej zastosowań w różnego rodzaju sprzętach, usługach, rozwiązaniach internetowych, z których na co dzień korzystamy. Stosunkowo najczęściej zastosowanie AI jest wiązane z inteligentnymi samochodami, np. samodzielnie parkującymi (51%) oraz podawaniem komend, korzystanie ze smartfona za pomocą głosu (41%).

Widoczne jest duże zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji także wśród firm. Skala wdrożeń już konkretnych rozwiązań dotyczy jednak znacznie mniejszej grupy podmiotów, często ma charakter pilotażowy oraz związany z niewielkim wyrywkiem działalności firmy. Niejednokrotnie jest też podszyta bardziej potrzebą budowania wizerunku firmy stosującej zaawansowane rozwiązania technologiczne niż realną chęcią zmiany modelu biznesowego. Znajduje to również potwierdzenie w badaniach ankietowych, gdzie najczęściej wskazywanym zagrożeniem związanym z AI jest brak gotowości technologicznej do wdrożenia rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję; dotyczy to blisko połowy ankietowanych firm. Dane jednoznacznie pokazują, iż przedstawiciele firm dostrzegają przewagę korzyści nad zagrożeniami, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja – (67% versus 23%).

Firmy oczekują, iż wdrożenie sztucznej inteligencji przyniesie przede wszystkim oszczędności (53%) i usprawni proces zarządzania (43%). Jedna trzecia respondentów uważa, że ułatwi proces produkcji, a jedna czwarta – że usprawni księgowość. Co piąty ankietowany wskazał na zmniejszenie liczby zatrudnionych oraz udogodnienia w zakresie rekrutacji.

Sztuczna inteligencja nadal budzi sporo strachu, rodzi pytania o nieprzekraczalne granice oraz zasady, jakimi powinna rządzić się automatyzacja pracy.

Na podstawie opinii przedstawicieli firm można stwierdzić, że automatyzacja pracy, dzięki wdrożeniu rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, wydaje się nieuchronnym scenariuszem dla rynku pracy. Na zachodzące zmiany należy patrzeć nie tylko przez pryzmat zabranych przez AI miejsc pracy, ale także wykreowanych nowych zawodów. O ile przedstawiciele części firm dostrzegają ten potencjał, o tyle spośród polskich internautów zauważa je jedynie 4%.

Wśród najbardziej prawdopodobnych konsekwencji dla rynku pracy, jakie niesie za sobą wprowadzenie AI, najczęściej wskazywany był scenariusz, w którym to sztuczna inteligencja wspomaga człowieka w zadaniach trudnych, żmudnych, monotonnych czy niebezpiecznych. Dla 41% badanych jest to w pełni bądź w bardzo wysokim stopniu możliwa opcja zmian na rynku pracy.

Zawody twórcze, wymagające kreatywności oraz wysokich kompetencji społecznych, nie są postrzegane jako te, które mogą zostać zdominowane przez AI w najbliższej perspektywie czasowej. W opinii ankietowanych, zarówno firm, jak i internautów, praca wykonywana przez artystów, psychologów czy nauczycieli nadal pozostanie domeną człowieka.

Pobierz plik: AI: wyzwania i konsekwencje

Udostępnij:

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja