Kompetencje cyfrowe uczących się i nauczycieli

KOMPETENCJE CYFROWE UCZĄCYCH SIĘ I NAUCZYCIELI

Opublikowano: Autor: Michal LUZAK
Susan Easton jest Dyrektorem Departamentu Kompetencji Cyfrowych i Edukacji w Learning and Work Institute (link is external), zajmującego się zagadnieniami kompetencji cyfrowych w teorii i praktyce. Susan podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat różnych europejskich inicjatyw, mających na celu wzrost kompetencji ICT wśród pracowników i osób uczących się.

Umiejętności cyfrowe są ważne

Kompetencje cyfrowe są obecnie równie istotne jak kompetencje językowe czy matematyczne. Jakkolwiek, 45% osób dorosłych w Unii Europejskiej nie posiadając podstawowych kompetencji cyfrowych, w większości jest już wykluczona, dyskryminowana, bądź nieprzystosowana do rynku pracy. Według Komisji Europejskiej kluczowa w rozwoju kompetencji cyfrowych staje się rola edukacji dorosłych, w życiu, w pracy. Ale jak osiągnąć poprawę?

Osoby dorosłe o niskich kompetencjach cyfrowych mają trudności w zarządzaniu własnymi finansami, w korzystaniu z usług publicznych, w dostępie do tańszych produktów, częściej cierpią z powodu wykluczenia, mają niższe dochody, rzadziej korzystają z praw wyborczych, a ich dzieci gorzej radzą sobie w szkole. Co więcej, Unia Europejska szacuje, że 90% wszystkich zawodów wymaga posiadania kompetencji cyfrowych przynajmniej na poziomie podstawowym(link is external), jednak mimo tego osoby zajmujące najniższe stanowiska na rynku pracy, najczęściej tych kompetencji nie posiadają.

Nie ma jednej obowiązującej definicji kompetencji cyfrowych, jednak w 2016 roku Komisja Europejska opublikowała DigComp: Ramy Europejskich Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Zdefiniowane zostało w nich 21 kompetencji w 5 obszarach: wyszukiwanie informacji i danych, komunikacja i współpraca, kreowanie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów. Większość osób dorosłych potrafi znaleźć informację, komunikować się i współpracować do pewnego stopnia, ale niewielu potrafi rozwiązywać problemy lub tworzyć własne treści, podczas gdy definicja bezpieczeństwa cyfrowego czy umiejętności wykorzystania danych ciągle ewoluują, w miarę nieustających zmian w technologii.

Inicjatywy w Europie

Wykonane w 2013 badania(link is external) szacowały, że prawie 250 000 organizacji w Europie działa aktywnie zarówno na poziomie narodowym jak i lokalnym na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych osób wykluczonych. Kilka z takich działań to inicjatywy na dużą skalę. Dla przykładu rząd brytyjski planuje wprowadzić bezpłatne szkolenia z podstawowych umiejętnosci cyfrowych(link is external) w Anglii, natomiast  w Estonii rozpoczęto projekt “Come along”(link is external), którego celem jest przeszkolenie w ciągu 3 lat 100 000 osób  zarówno z podstawowych jak i zaawansowanych umiejętności obsługi komputera z wykorzystaniem tradycyjnych i mobilnych sal lekcyjnych, mobilnego autobusu podróżującego po Estonii, mobilnych szkoleń oraz w ramach publicznych usług świadczonych w ramach „jednego okienka”.

Braki w kompetencjach cyfrowych stanowią również zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. Szybko zachodzące zmiany technologiczne prowadzą do automatyzacji rutynowych zadań, jednocześnie przyczyniając się do powstawania nowych zawodów, które z kolei wymagają wyższych umiejętności. To ma ogromny wpływ na strukturę zatrudnienia. Różnica między faktycznymi umiejętnościami pracowników, a wymaganiami pracodawców pokazuje jak bardzo te oczekiwania mijają się z rzeczywistością. Nisko wykwalifikowani pracownicy będą prawdopodobnie musieli zdobyć nowe kompetencje, aby dostosować się do wymagań pracodawców. W odpowiedzi na ten problem Komisja Europejska zainaugurowała Koalicję na Rzecz Umiejętności Cyforwych i Zatrudnienia, zachęcając Państwa Członkowskie do rozwijania do połowy 2017 roku kompleksowych narodowych strategii na rzecz kompetencjicyfrowych. Dotychczas 15 krajów członkowskich stworzyło wspomniane wyżej koalicje. Edukacja dorosłych wspiera ten program, jakkolwiek innowacyjne podejścia i partnerstwa są konieczne, aby zapewnić bieżące wsparcie dla wykluczonych.

Telecentre Europe(link is external) sieć telecentrów, bibliotek publicznych, centrów komunikacji i organizacji non-profit z całej Europy zapewnia nieformalne alternatywne i skuteczne metody uczenia umiejętności cyfrowych, z wykorzystaniem różnych podejść, dopasowanych do lokalnych społeczności.

Rosemount Lifelong Learning(link is external) koncentruje swoją działalność w jednym z najbiedniejszych rejonów Szkocji, który zamieszkuje duża liczba cudzoziemców. Rosemount zaangażował wolontariuszy, którzy władają kilkoma językami w charakterze trenerów umiejętności cyfrowych w społecznościach do których sami należą. Jak wskazuje raport autorstwa Eurydice(link is external), również Węgry z sukcesem zaangażowały 800 osób w charakterze mentorów, rekrutujących i motywujących osoby dorosłe do zarejestrowania się na kursy ICT, natomiast dzięki AEWB(link is external) z Niemiec, seniorzy mogli uczestniczyć w szkoleniu, aby zostać ambasadorami umiejętności cyfrowych i pomagać innym seniorom

Projekt Learning and Work’s Family Robotics(link is external) podszedł do tego zagadnienia międzypokoleniowo, stawiając rodziców i dzieci na równi, aby mogli wspólnie rozwijać swoje możliwości w zakresie informatyki i robotyki.

Szybko zmieniające się oblicze świata cyfrowego

Jako edukatorzy, musimy zdecydować, jak rozwijać kompetencje cyfrowe na wszystkich poziomach. Europejczycy mają teraz dostęp do Internetu za pośrednictwem wielu urządzeń i platform, od komputerów przez laptopy, po urządzenia mobilne, musimy więc krok po kroku zmienić metody szkoleniowe. Wydanie poradnika w formie papierowej na temat Facebooka po prostu nie ma sensu - technologia zmienia się zbyt szybko. Learning and Work Institute(link is external) dopracował oparte na zadaniach instrukcje dla edukatorów zajmujących się nauczaniem pozaformalnym, linkujące przy pomocy kodów QR do istniejących zasobów i przewodników internetowych. Zadania pozostają takie same, ale treść zmienia się, wraz z rozwojem technologii. Świat cyfrowy przechodzi bardzo zasadnicze zmiany, a nauczyciele mają obowiązek przygotować na to swoich uczniów.

Rozwój mediów społecznościowych oznacza wzrost znaczenia kluczowych umiejętności, jeśli ludzie mają odróżnić fałsz od prawdy. Tymczasem gwałtowny rozwój internetu rzeczy(link is external) może wpływać na naszą definicję i rozwój kompetencji cyfrowych. Pod koniec dekady, będzie ponad 50 miliardów połączonych ze sobą obiektów. (link is external)Będzie to sieć połączeń pomiędzy nami a producentami, markami, pracodawcami i firmami ubezpieczeniowymi, które będą mogły mieć dostęp do prywatnych informacji na temat konsumentów. Więcej połączeń oznacza więcej możliwości do wykorzystania, jak również okazji do nadużyć. Powinniśmy być zatem lepiej zorientowani, jakimi danymi chcemy się dzielić i z kim.

Kompetencje cyfrowe dla edukatorów osób dorosłych

Dlatego tak ważne jest, aby edukatorzy osób dorosłych rozwijali swoje kompetencje cyfrowe i umiejętności pedagogiczne. W celu wsparcia Europejskiej Agendy na Rzecz Uczenia się dorosłych(link is external), Learning and Work Institute współpracuje z partnerami z całej Europy, aby opracować i wdrożyć bezpłatny kurs online, dla edukatorów pracujących z osobami wykluczonymi. Rozpoczęty 23 lutego 2017 i znajdujący się na platformie AE Pro(link is external) kurs "Wykorzystanie Technologii dla wykluczonych osób dorosłych" pomoże rozwinąć umiejętności techniczne i pedagogiczne edukatorów. Zapraszamy nauczycieli osób dorosłych w całej Europie, aby przyłączyli się do nas i wzięli udział w kursie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o  kontakt z Susan Easton(link sends e-mail), Dyrektorem Departamentu Kompetencji Cyfrowych i Edukacji w Learning and Work Institute.


Susan Easton jest Dyrektorem Departamentu Kompetencji Cyfrowych i Edukacji w Learning and Work Institute. Prowadziła liczne badania i programy rozwojowe, w tym odpowiadała za portale dedykowane kształceniu osób dorosłych, wsparcie e-learningu, zajmowała się włączeniem cyfrowym, szkoleniami online oraz opracowywała programy nauczania. Susan przez ponad 20 lat zajmowała się edukacją na wszystkich jej szczeblach – od wczesnoszkolnej po szkolnictwo wyższe. Od 13 lat pracuje w organizacjach państwowych i opracowuje strategię wykorzystania nowych technologii w kształceniu osób dorosłych.

Źródło: 

Udostępnij:

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja