(WSPÓŁ)PRACA NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH

Opublikowano:
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ, Instytutem Nauk o Kulturze UŚ, Instytutem Pedagogiki UŚ oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym zapraszają do udziału w IV Kongresie Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków, który odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 roku w Katowicach.

Kongres odbywa się pod hasłem „(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania” i poświęcony jest zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY. Pierwszy z obszarów –WSPÓŁPRACA– interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – PRACA – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów organizatorzy chcą dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się, jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

W trakcie Kongresu odbędą się:

  • wystąpienie gościa zagranicznego prof. Maarit Jaakkola z Uniwersytetu w Gothenburg i NORDICOM
  • dyskusje plenarne z udziałem ekspertów, badaczy oraz praktyków
    1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA A NARODOWA STRATEGIA EDUKACJI MEDIALNEJ – moderatorka Ewa Korzeniowska [FINA];
    2. BADANIA NAUKOWE I ICH WYKORZYSTANIE W TWORZENIU POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI MIC – moderator dr hab. Grzegorz Ptaszek [PTEM/AGH w Krakowie];
    3. (WSPÓŁ)ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADAWCÓW MEDIALNYCH ORAZ DZIENNIKARZY ZA UCZENIE ROZUMIENIA MEDIÓW – moderatorka dr Magdalena Ślawska [IDiKM UŚ/PTEM])
  • cztery warsztaty
  • wystąpienia referatowe.

IV Kongres Edukacji Medialnej jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, którzy działają w obszarze szeroko rozumianej edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej: badaczy z różnych dyscyplin nauki, nauczycieli, dyrektorów oraz kierowników placówek edukacyjnych lub kulturalno-oświatowych, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rejestracja trwa do 9 września 2020 roku za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej Kongresu.

ZAPROSZENIE NA KONGRES (pobierz)

Szczegóły na temat wydarzenia:

  

Partnerzy Kongresu

Sieć Edukacji Cyfrowej KOMETA, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Uniwersytet Otwarty UŚ, Instytut Dyskursu i Dialogu, Biblioteka Śląska, Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Fundacja Szkoła z Klasą.

 

Patroni medialni

TiK w Edukacji

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja