PROGRAM ROZWOJU TALENTÓW INFORMATYCZNYCH NA LATA 2019-2029

Opublikowano:
Zachęcamy organizacje pozarządowe do wsparcia rządowego Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Celem konkursów jest wyłonienie organizacji, które zaproponują działania najlepiej realizujące cele postawione przed rządowym Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Dla uczniów i studentów

Program skierowany jest głównie do uczniów i studentów. Dodatkowe działania - także do nauczycieli i wykładowców sprawujących nad nimi opiekę. Łączna pula środków to 10 milionów zł.

Projekty pomocowe mają być zrealizowane w poniższych obszarach:

  • Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – studenci.

Wsparcie powinno trafić do 50 zespołów studenckich, jak również wykładowców sprawujących nad nimi opiekę (od 1 do 3 osób). Studenci wchodzący w skład poszczególnych zespołów będą podnosić swoje kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania, na przykład poprzez: udział w zajęciach prowadzonych przez autorytety naukowe z obszaru informatyki, udział w inicjatywach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi umiejętności informatycznych lub realizację zadań z zakresu informatyki i matematyki w formie grywalizacji międzyzespołowej.

  • Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci.
  • Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie.

Wsparcie powinno trafić do minimum 25 zespołów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych lub 25 zespołów studenckich, jak również nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę (od 1 do 3 nauczycieli na każdy zespół). Udział w projekcie pozwoli na rozwinięcie takich umiejętności, jak np.: projektowanie fabuły gier, programowanie, techniki przetwarzania obrazu i dźwięku, grafika komputerowa itp.

Do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe, które angażują się w rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Ogłoszenia o konkursach:

  1. Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci - termin na składanie ofert upływa 11 czerwca 2021 r.
  2. Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci - termin składania ofert upływa 14 czerwca 2021 r.
  3. Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie - termin składania ofert upływa 16 czerwca 2021 r.

Łączna pula środków (na wszystkie konkursy) przewidziana w ogłaszanych konkursach wynosi 10 milionów zł.

Pomagamy talentom

Celem Programu Rozwoju Talentów Informatycznych, realizowanego od 2019 r., jest podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych młodych ludzi - wspieranie rozwoju w dziedzinie algorytmiki, programowania i projektowania gier komputerowych. Uczestnicy programu, młodzież o ponadprzeciętnych zdolnościach, podnoszą zaawansowane kompetencje cyfrowe, które są niezwykle poszukiwane na rynku pracy.

Dzięki programowi, rynek zostanie wzmocniony o specjalistów zajmujących się projektowaniem gier, którzy z powodzeniem będą konkurować na światowym rynku gamingowym, a także świetnych programistów. Przyczyni się także do wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju talentów informatycznych.

Źródło: https://www.gov.pl/

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja