INDEKS CYFROWEJ PRZYSZŁOŚCI MICROSOFT

Opublikowano:
Transformacja cyfrowa biznesu umożliwia postęp gospodarczo-społeczny. Przygotowany przez Microsoft Indeks Cyfrowej Przyszłości, który na podstawie analizy danych określa postępy w digitalizacji krajów, ujawnił, że bardziej zaawansowane cyfrowo państwa osiągają lepsze wskaźniki ekonomiczne i społeczne.

Kraje zaawansowane cyfrowo są bardziej ekologiczne, konkurencyjne, innowacyjne i zamożniejsze. W wielu obszarach kraje i przedsiębiorstwa Europy Środkowo-Wschodniej są tak samo rozwinięte cyfrowo, jak państwa “cyfrowej czołówki”. Natomiast w innych dziedzinach wciąż istnieje ogromna szansa i potencjał na transformację i płynące z niej korzyści.

Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych, cały region Europy Środkowo-Wschodniej może osiągnąć więcej, budując cyfrową przyszłość oraz większą konkurencyjność całej wspólnoty.

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym i każdy ma tu do odegrania ważną rolę. Jako liderzy biznesu, stojący na czele różnych przedsiębiorstw i sektorów gospodarki mamy wyjątkową możliwość stać się częścią zmiany. Oczywiście, jeżeli zaczniemy działać od razu.

Cyfrowe przywództwo o kluczowym znaczeniu

Z danych Microsoft wynika, że inwestowanie w technologie cyfrowe jest kluczem do zwiększenia konkurencyjności i spełnienia zmieniających się oczekiwań konsumentów i talentów.

Na ogólne wyniki gospodarcze i społeczne krajów największy wpływ mają inwestycje w infrastrukturę cyfrową oraz pozycja biznesu w rankingu “konkurencyjności cyfrowej”. Natomiast z większą innowacyjnością i produktywnością szczególnie mocno związany jest poziom wykorzystania chmury.

Innymi słowy, przedsiębiorstwa cyfrowe są motorem napędowym postępu. Jednak nie tylko wydatki na technologię mają znaczenie – aby odnieść sukces, firmy powinny również traktować priorytetowo umiejętności cyfrowe, przywództwo uwzględniające technologie cyfrowe oraz hybrydową kulturę pracy.

Profesjonaliści IT pełnią rolę katalizatora

Wraz ze wzrostem liczby specjalistów IT wśród pracowników, rośnie innowacyjność i wydajność przedsiębiorstw. Pracownicy IT, którzy rozwijają umiejętności niezbędne dziś i w przyszłości, są w stanie skuteczniej wykorzystywać i wdrażać najnowsze technologie cyfrowe na skalę całej organizacji – przyspieszając transformację i maksymalizując jej wpływ na cały biznes.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji oznacza, że mają oni szansę być ambasadorami zmian cyfrowych w organizacjach.

Więcej informacji: https://news.microsoft.com/pl-pl/features/cyfrowe-przywodztwo-dla-lepszej-przyszlosci/

Źródło: Microsoft Centrum Prasowe

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja