NOWA EUROPEJSKA AGENDA W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH (2021–2030)

Opublikowano:
Nowa europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych na lata 2021–2030, w sprawie której Rada UE przyjęła rezolucję 29 listopada 2021 r., podkreśla potrzebę znacznego zwiększenia udziału osób dorosłych w formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji.

Dokument zwraca również uwagę na potrzebę rozwijania umiejętności potrzebnych w świecie coraz szybciej zachodzących zmian (m.in. transformacja cyfrowa i ekologiczna) oraz wyzwań (związanych m.in. z demografią, rozwojem technologii, zdrowiem). Podkreśla także rolę uczenia się przez całe życie, które może przyczynić się do wzmocnienia gospodarek i społeczeństw Europy.

Dokument określa pięć obszarów priorytetowych:

  1. Zarządzanie – z uwzględnieniem strategii i partnerstw różnego rodzaju podmiotów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
  2. Oferta w zakresie uczenia się przez całe życie i jej wykorzystanie – zapewnienie możliwości uczenia się przez całe życie, m.in. dzięki dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb, skutecznemu systemowi poradnictwa i zrównoważonemu finansowaniu.
  3. Dostępność i elastyczność – różnorodne podejścia służące zwiększeniu uczestnictwa dorosłych w edukacji, ich włączenia i motywacji do uczenia się
  4. Jakość, sprawiedliwość, włączenie i sukces w uczeniu się dorosłych – kładzenie nacisku na rozwój zawodowy kadry zajmującej się edukacją dorosłych, mobilność zarówno osób uczących się, jak i pracowników, zapewnienie jakości i aktywne wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem.
  5. Transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz związane z nimi potrzeby rozwijania umiejętności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rezolucji: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14485-2021-INIT/pl/pdf

Źródło: Epale/własne

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja