ZOSTAŃ UDOSTĘPNIACZEM!

Opublikowano:
O dostępności wciąż mówi się za mało, tymczasem bez niej wielu nie jest w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy też znajdujące się w trudnych życiowych sytuacjach! W uświadomieniu sobie jak ważna jest dostępność we współczesnych świecie ma pomóc startująca 10 stycznia 2022 r. akcja edukacyjna wraz z konkursem pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”.

Realizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zachęcamy uczestników konkursu, aby szczególną uwagę poświęcić dostępności cyfrowej, gdyż przestrzeń wirtualna stała się w ostatnich latach niezwykle ważną częścią naszego życia.

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na większe potrzeby niektórych grup społecznych.

Organizator zapewnia szkołom niezwykle atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymają pakiet dedykowanych materiałów, na podstawie których przeprowadzą lekcje dostępności w zgłoszonych szkołach. Samo zadanie konkursowe, w postaci przygotowania filmu o dostępności, pozwoli sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.   

"Bardzo zależy nam, by udział w konkursie nie był tylko jednorazową inicjatywą, a początkiem nowej drogi szkoły w zakresie edukacji o dostępności. Mamy nadzieję, że przeszkoleni nauczyciele staną się ambasadorami dostępności w swoich szkołach i wykorzystają otrzymane od nas materiały do dalszego edukowania młodzieży. W ramach nagród w konkursie przygotowaliśmy m.in. pakiety „dostępnościowe” o wartości ok. 5000 zł, które będą przekazane zwycięskim szkołom. Nagrody te mają pomóc nauczycielom w prowadzeniu ciekawych zajęć, dzięki  którym uczniowie nie tylko zdobędą nową wiedzę o dostępności, ale też zrozumieją, że dzięki  niej wszystkim będzie żyło się po prostu łatwiej" – podkreśla Monika Grążka, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich.

"Prawda jest taka, że póki jesteśmy sprawni i zdrowi nie dostrzegamy barier w dostępności. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy nagle sami potrzebujemy pomocy. I nie musi to być od razu poważny wypadek. Trudności dostrzegą rodzice z małymi dziećmi, osoby, które nagle zostały zmuszone do poruszania się np. o kulach czy osoby starsze, które straciły wraz z wiekiem siły i dawną sprawność.  Jednak by móc przygotować się do takich wyzwań już dziś musimy usunąć istniejące bariery i zbudować świadomość potrzeb. Temu właśnie ma służyć ten konkurs" – podsumowuje Monika Grążka.

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie jest bardzo proste. Wystarczy uzupełnić formularz dostępny na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl w terminie do 10 lutego 2022 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs współfinansowany jest z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov/własne

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja