VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT EDUKACJI DOROSŁYCH (UNESCO)

Opublikowano:
W dniach 15-17 czerwca 2022 r. w Marrakeszu (Maroko) zaplanowano siódmą Międzynarodową Konferencję UNESCO na temat Edukacji Dorosłych CONFINTEA VII. W obradach, organizowanych w formule hybrydowej (zarówno na miejscu, jak i online), spodziewany jest udział około 1000 osób, w tym głów państw, ministrów edukacji i wysokich przedstawicieli agend ONZ.

Celem konferencji jest dyskusja i sformułowanie założeń efektywnej polityki w zakresie edukacji i uczenia się dorosłych w perspektywie uczenia się przez całe życie i w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Spodziewanym rezultatem konferencji jest wypracowanie nowego ramowego programu działań w zakresie edukacji i uczenia się dorosłych, który zastąpi obowiązujący dotychczas Ramowy program działań przyjęty w 2009 roku na konferencji CONFINTEA VI w Belem.

Zadaniem Konferencji w Marrakeszu jest także mobilizowanie państw członkowskich UNESCO do wprowadzania w życie polityk, zachęt, ram prawnych oraz struktur i mechanizmów instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi kultury praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, wspólnych wartości i zrównoważonego rozwoju.

W związku z ogromnym postępem, dokonującym się w dziedzinie sztucznej inteligencji, podczas obrad szczególna uwaga zwrócona zostanie na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promowaniu edukacji dorosłych oraz pełnego, powszechnego dostępu do niej dla wszystkich.

Obecna Konferencja poprzedzona została szeregiem konsultacji regionalnych, które miały miejsce w ubiegłym roku we wszystkich regionach świata. Przyniosły one wiedzę na temat aktualnych kluczowych problemów, dotyczących edukacji i uczenia się dorosłych w każdym z tych regionów, a przyjęte dokumenty końcowe tych spotkań staną się podstawą dla ramowego planu działań, który opracować ma CONFINTEA VII.

Obrady CONFINTEA VII śledzić będzie można na bieżąco online. Oprócz sesji plenarnej oraz paneli wysokiego szczebla, w programie znalazło się także 20 warsztatów, poświęconych edukacji dorosłych, równości w dostępie do edukacji, alfabetyzacji, miastom uczącym się i wielu innym zagadnieniom. Podczas Konferencji planowana jest także prezentacja najnowszego Raportu na temat uczenia się dorosłych.

Wszystkie dokumenty robocze Konferencji dostępne są już na stronach Instytutu Kształcenia Ustawicznego UNESCO w Hamburgu, obchodzącego w tym roku 70. Rocznicę istnienia.

Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych (CONFINTEA) to międzyrządowa konferencja UNESCO kategorii II, poświęcona dialogowi politycznemu na temat uczenia się i edukacji dorosłych (ALE), która organizowana jest co 12 do 13 lat, począwszy od końca lat 40. XX wieku. Pierwsza konferencja odbyła się w 1949 r. w Elsinore (Dania), następne w: Montrealu (1960); Tokio (1972); Paryżu (1985); Hamburgu (1997)  i w brazylijskim Belém (2009). Podczas tej ostatniej przyjęty został Ramowy program działań z Belem, podkreślający kluczową rolę uczenia się przez całe życie w rozwiązywaniu globalnych problemów i wyzwań edukacyjnych. Kraje uczestniczące zobowiązały się do poczynienia postępów w pięciu kluczowych obszarach ALE: polityka; zarządzanie; finansowanie; partycypacja, integracja i sprawiedliwość, jakość.

Założenia programowe Konferencji CONFINTEA VII

Program Konferencji

Strona Konferencji w portalu UNESCO

CONFINTEA VI (2009)


Konferencja CONFINTEA odbywa się co 12-13 lat od końca lat 40. XX wieku. Pierwsza konferencja odbyła się w 1949 r. w Elsinore (Dania), a następnie w Montrealu (Kanada) w 1960 r.; Tokio (Japonia) w 1972 r.; Paryżu (Francja) w 1985 r.; Hamburgu (Niemcy) w 1997 r.; i Belém (Brazylia) w grudniu 2009 r.

W 2009 r. CONFINTEA VI doprowadziła do przyjęcia ram działań (BFA), które uznają kluczową rolę uczenia się przez całe życie w rozwiązywaniu globalnych problemów i wyzwań edukacyjnych. Kraje uczestniczące zobowiązały się do poczynienia postępów w pięciu kluczowych obszarach: polityka, zarządzanie, finansowanie, partycypacja, integracja i sprawiedliwość oraz jakość.


Źródło: UNESCO, epale

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja