STAN CYFRYZACJI POLSKI NA TLE REGIONU

Opublikowano:
Pod względem cyfryzacji usług publicznych Polska wypada znacznie lepiej niż inne państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z raportu "Stan cyfryzacji Polski na tle regionu" przygotowanego przez fundację Digital Poland oraz Microsoft. Gorzej jest, jeśli chodzi o poziom umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa. Najnowszy raport na temat cyfryzacji w Polsce został zaprezentowany na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Dokument powstał na bazie Digital Futures Index, który dostarcza danych o aktualnym poziomie cyfryzacji kraju. Wskazuje również na obszary, w których odniesiono największy sukces, ale i te, w których jest więcej do zrobienia.

Stan cyfryzacji danego kraju określano na podstawie 55 wskaźników w podziale na pięć obszarów: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa oraz kapitał ludzki. Całkowity poziom rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 proc., czyli 2 poniżej średniej (100 proc.) przyjętej dla krajów rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.

Z analizowanych wskaźników wynika, że Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu, jeśli chodzi poziom cyfryzacji usług publicznych – aż 45 proc. powyżej średniej. Dobrym przykładem tego zjawiska jest rozpowszechnienie się aplikacji mObywatel. Nieźle wypadamy również pod kątem cyfryzacji sektora edukacji – 18 proc. powyżej średniej.

Gorzej radzimy sobie natomiast w kategorii „kapitał ludzki”. Problemem jest niska aktywność kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) czy kierunki ścisłe (aż 38 proc. poniżej średniej).

Jednak mimo to Polska staje się znaczącym dostawcą usług informatycznych zarówno dla krajów Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych czy Norwegii.

„W rozwoju tego obszaru bardzo pomogła szybka adopcja zdalnego modelu pracy i praktyczne zniesienie jakichkolwiek barier w świadczeniu usług poza granicami Polski. Zwiększenie eksportu ma oczywiste zalety, ale niestety czyni też projekty realizowane na polskim rynku coraz droższymi, z powodu nieustającej walki o szerokorozumianych pracowników IT” – uważa Radosław Kowalski, szef Zespołu Data Intelligence Solutions, KPMG w Polsce.

Z raportu fundacji Digital Poland i firmy Microsoft wynika też, że słabo wypadamy również w zakresie infrastruktury cyfrowej (13 proc. poniżej średniej), z uwagi na m.in. brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G.

„Mamy solidne podstawy do tego, by Polska stała się liderem w regionie, jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową. Konieczne jest jednak konsekwentne wdrażanie strategii, umożliwiających dalszą cyfrową transformację gospodarki, której kręgosłupem powinna być infrastruktura telekomunikacyjna – sieć światłowodowa oraz mobilna sieć 5G” – uważa Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Według niego upowszechnienie sieci piątej generacji jest kluczowe m.in. dla rozwoju Przemysłu 4.0 czy wdrażania koncepcji smart cities.

Aleksander Kutela, prezes Ringier Axel Springer Polska zwraca uwagę, że pod względem poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa Polska osiągnęła wynik o 15 proc. niższy od średniej Europy Środkowo-Wschodniej.

„Dlatego fundacja Digital Poland podejmuje wiele działań by to zmienić – organizujemy największą inicjatywę edukacyjno-technologiczną o nazwie Digital Festival. Inicjatywa promuje uczenie się przez całe życie, a w trakcie festiwalu odbywa się wiele bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, również dla seniorów – mówi Aleksander Kutela. Fundacja oferuje również bezpłatny przewodnik >>Nowoczesny Senior<<, który wprowadza bezpiecznie osoby dorosłe do cyfrowego świata. - Organizujemy także test dla dzieci i młodzieży z kompetencji cyfrowych pod nazwą Digital Fitness Test” – dodaje prezes Ringier Axel Springer Polska.

Atutem Polaków jest umiejętność elastycznego dostosowania się do nowych warunków pracy i współpracy.

„Dlatego stajemy się pionierami kultury cyfrowej. Kluczowym celem inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej jest wzmocnienie dojrzałości cyfrowej i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przyspieszenie transformacji nie nastąpi jednak bez powszechnego przyjęcia usług chmurowych, które wyzwalają innowacyjność i wzrost produktywności” - podsumowuje Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze, Microsoft Polska.

POBIERZ RAPORT

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja