JAK OGRANICZYĆ DEFICYT SPECJALISTÓW ICT W POLSCE? - (NIE)KONFERENCJA

Opublikowano:
Deficyt specjalistek/specjalistów informatyki, sięgający – wg różnych szacunków – od 50 do blisko 150.000 osób, jest jednym z najważniejszych wyzwań rynku pracy i rozwoju cyfrowego Polski do roku 2030. Według ekspertów braków tych nie uda się zlikwidować dotychczasowymi formami kształcenia formalnego (szkoły branżowe, uczelnie) i pozaformalnego (szkolenia, bootcampy). Co możemy zrobić? Zacznijmy od ogólnopolskiej narady publicznej kluczowych dla problemu środowisk.

Taka narada jest niezwykle potrzebna u progu nowej perspektywy budżetowej UE lat 2021-2027, w której na edukację cyfrową w Polsce przewidziano kilka miliardów złotych. Zainteresowanie jej wynikami zadeklarowało Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka.

Na (nie)konferencję złożą się: debaty eksperckie środowisk interesariuszy edukacji cyfrowej oraz debata plenarna.     


W listopadzie br. odbędą się 4 debaty online przedstawicieli środowisk:

  • Nauki, uczelni wyższych – koordynowana przez Sekcję Edukacji Cyfrowej Komitetu Informatyki PAN

Prowadzący: Krzysztof GłombStowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Debatę zaplanowano na 16 listopada w godzinach 17:00 – 19:00.

  • Szkół podstawowych i ponadpodstawowych – koordynowana przez Zespół Ekspertów Zewnętrznych ds. Kompetencji Cyfrowych Rady ds. Cyfryzacji

Prowadząca: dr Anna Beata KwiatkowskaUniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Debatę zaplanowano na 25 listopada w godzinach 10:00 – 14:00.

  • Organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych – koordynowana przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)

Prowadzący: Zbigniew Karwasiński, PCSS

Debatę zaplanownano na 29 listopada w godz. 11:00 - 14:00.

  • Firm sektora ICT – koordynowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka

Prowadzący: dr Tomasz KulisiewiczPolskie Towarzystwo Informatyczne

Debata zostanie zorganizowana 18 listopada w godz. 18:00 - 20:00.

Wynikiem dyskusji podczas tych debat będą 4 rekomendacje środowiskowe proponujące nowe formy, modele i sposoby zmniejszenia deficytu specjalistów informatyków w Polsce w najbliższych latach.  

16 grudnia br. w godz. 11:00 - 14:00 w Warszawie zostanie zorganizowana – w modelu stacjonarnym – debata plenarna, podczas której przedstawiciele 4 środowisk przedstawią wyniki listopadowych debat i dyskutować będą nad kształtem rekomendacji dla władz państwa – zbiorczym dokumentem, rezultatem procesu debat. Miejscem debaty będzie hotel Golden Tulip Warsaw Airport (Warszawa, al. Krakowska 235).  

Finalny dokument rekomendacji zostanie następnie przekazany wysokim przedstawicielom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także komisji sejmowych i zespołów parlamentarnych i podmiotów związanych z edukacją cyfrową w Polsce.   

CRKC KPRM zadeklarowało wykorzystanie rezultatów (nie)konferencji w procesach decyzyjnych związanych z realizacją Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030.

Kontakt: k.glomb@mwi.pl, +48 605 290 500.


REJESTRACJA

Rejestracji na debaty środowiskowe on-line należy dokonywać wypełniając formularz dostępny TUTAJ. Po rejestracji otrzymają Państwo jej potwierdzenie, a następnie link do wybranej debaty środowiskowej w aplikacji MS TEAMS. 

Gotowość udziału w debacie plenarnej 16 grudnia w Warszawie należy zgłosić wypełniając formularz dostępny TUTAJ 

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY! ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja