RAMA PROGRAMOWA KONGRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH - WYPOWIEDZ SIĘ!

Opublikowano:
Zachęcamy do zapoznania się z ramą programową Kongresu Kompetencji Cyfrowych, opracowaną na podstawie wyników sondy.

 Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji, pomysłów i uwag na kontakt@kometa.edu.pl

RAMA PROGRAMOWA 
KONGRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH 
Tarnów, 14-15 marca 2018r.

Proponowane bloki kongresowe:

1. KRYTYCZNE WYZWANIA EDUKACJI CYFROWEJ 2018
- diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce 
- główne problemy edukacji cyfrowej na tle wyzwań rozwojowych 
Polski 
- pomysły, idee, modele rozwoju kompetencji cyfrowych różnych 
grup
- cyfrowe środowisko edukacji vs. cyberzagrożenia 
- dyskusja nad pakietem must-do w edukacji cyfrowej w Polsce 
Zapraszamy do zgłaszania wystąpień na temat wyzwań i propozycji rozwiązań!

2. BADANIA NAD EDUKACJĄ CYFROWĄ 
- „inwentaryzacja” projektów badawczych: 2016 – 2018 
- wyniki badań przez ich Autorów 
- dyskusja nad priorytetami badawczymi w kontekście 
kompetencji dla rozwoju
Zapraszamy do zgłaszania badań i gotowości do wystąpień a także udostępniania raportów z badań!

3. CYBERMETODYKA EPOKI SMARTFONA
- przyczyny niskiej absorpcji TIK w szkołach 
- stan uniwersyteckiego e-learningu – nowe inicjatywy MOOC 
- metody i narzędzia cyberdydaktyczne w pipeline nowoczesnej 
edukacji 
- dyskusja nad sposobami upowszechnienia TIK w codziennej 
praktyce dydaktycznej 
Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień, opisów doświadczeń i spostrzeżeń.

4. REWOLUCJA EDUZMIENIACZY, CZY ZMIANY SYSTEMOWE? 
- kompetencje cyfrowe w szkole a awans zawodowy i 
doskonalenie zawodowe nauczycieli z certyfikacją kompetencji 
cyfrowych w tle 
- szkoły cyfrowej transformacji – „dajemy radę” w polskich 
warunkach
- wnioski z projektów strategicznych: Cyfrowa Szkoła, Aktywna 
Tablica i e-Podręczniki oraz projektów RPO w województwach
- dyskusja nad potrzebami transformacji cyfrowej w edukacji 
jako obowiązku władz publicznych 
Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień, tez do dyskusji, propozycji rozwiązań systemowych oraz prezentacji szkół – liderów cyfrowej transformacji!

5. KOMPETENCJE CYFROWE DLA ROZWOJU POLSKI 
- postulat innowacyjnej gospodarki i Przemysłu 4.0 vs. niski 
poziom kompetencji cyfrowych w Polsce 
- zamiatana pod dywan katastrofa cywilizacyjna: 9 milionów 
analfabetów cyfrowych 50+
- wnioski z projektów integracji cyfrowej z lat 2010-2015 i 
działania 3.1 PO Polska cyfrowa 
- programowanie w szkole – mity a rzeczywistość 
- dyskusja o modelu organizacyjno-zarządczym edukacji 
cyfrowej w Polsce i sposobach zwiększenia skuteczności 
projektów na tym polu
Zapraszamy do zgłaszania wystąpień oraz propozycji modeli i propozycji organizacyjnych zapewniających systemowe rozwiązywanie problemu!

6. ROZWÓJ SIECI EDUKACJI CYFROWEJ KOMET@
- zaplanowanie działań sieci KOMET@ do marca 2019r.
- idea opracowania 'white paper' sieci jako społecznego wkładu 
w polską strategię rozwoju kompetencji cyfrowych
> dyskusja plenarna nad wizerunkiem sieci, „pakietem korzyści” dla członków, działaniami zapewniającymi skuteczność działania 
Zapraszamy do zgłaszania propozycji rozwiązań, pomysłów programowych i organizacyjnych oraz gotowości do udziału w pracach zespołu pracującego nad white paper!

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja