PROFIL MERYTORYCZNY KONGRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH

Opublikowano:
Proponujemy, aby Kongres był miejscem przedstawiania syntetycznych diagnoz i strategicznej refleksji nad kompetencjami cyfrowymi Polek i Polaków - z mocnym akcentem traktowania tychże jako jednego z kluczowych motorów rozwoju kraju teraz i w najbliższej przyszłości. I aby debata w jego trakcie jak kompas - wyznaczała kierunek progresywnych zmian na tym polu.

 

O kompetencjach cyfrowych chcemy dyskutować konkretnie i bez poprawnościowych filtrów, w kontekście najważniejszych lokalizacji deficytów digital skills: polskiej szkoły a nawet uczelni wyższych, 9 mln wykluczonych cyfrowo osób z grupy wiekowej 50+, przedsiębiorców – zwłaszcza tych mikro i małych oraz pracowników firm sektora IT. 

Zależy nam na otwartej i szczerej dyskusji wewnątrzśrodowiskowej, na poziomie - dużego kalibru tez diagnostycznych, będących wynikiem analiz i syntez oraz propozycji strategicznych rozwiązań, które należy wybrać, by Polska rozwiązała w perspektywie 10-15 lat z problemy, w których znalazła się w wyniku nietrafnych diagnoz problemu i złych recept na jego rozwiązanie. Wnioski z debaty kongresowej posłużą opracowaniu rekomendacji sieci KOMET@ i będą inspiracją dla twórców jej white paper. 

Kongres nie jest konferencją, w trakcie której edukatorzy, nauczyciele, badacze będą wymieniali się swoimi szczegółowymi doświadczeniami. Ani spotkaniem jednej grupy zawodowej – np. nauczycieli, czy naukowców. Takie - bywa świetne - konferencje już w Polsce mamy i nie jest w żadnej mierze naszym planem wchodzenie z nimi w konkurencję. Będzie natomiast przeglądem wyników badań, które zainspirować mogą do podejmowania nowych działań i modyfikowania już realizowanych. A także okazją do rozmów specjalistów aktywnych w różnych środowiskach: firm sektora IT, oświacie, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, czy szkołach wyższych. 

Zapraszamy do takiego myślenia o naszym spotkaniu i zachęcamy do rozmowy przedkongresowej. Wszelkie propozycje programowe, sugestie i uwagi proszę kierować na adres: kongres@kometa.edu.pl

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja