INTEREOL - EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE

Opublikowano:
Podręcznik pt. "InterEOL - Edukacja Interkulturowa OnLine" z 2006 roku to pierwsza polskojęzyczna publikacja książkowa na temat metody WebQuest w Polsce.

 Przedstawia nie tylko genezę i zasady konstruowania WebQuestów, ale także opisuje ją w różnych kontekstach: interkulturowym, społecznym, metodycznym, a także fenomenologicznym. Ponadto opisuje pełny model kształcenia oparty na tej metodzie - to, w jaki sposób odpowiada ona na wyzwania współczesnej edukacji i jaką rolę może ona odegrać w wykorzystywaniu TiK w konstruowaniu i prezentowaniu własnej wiedzy, a także w kształceniu takich kompetencji, jak umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, praca w grupie i kreatywność.
Link do strony, na której podręcznik zaprezentowano:
http://www.webquesty.pl/…/podrecznik-do-edukacji-interkultu… 
Link do strony z podręcznikiem w pdf:
http://www.edunews.pl/images/pdf/podrecznik_intereol.pdf 
Za przypomnienie tego wydawnictwa dziękujemy jego współautorowi Markowi Szafrańcowi.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja