III KONGRES EDUKACJI MEDIALNEJ

Opublikowano:
Zachęcamy do wpisania w kalendarz!

III Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków

Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu.
Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?

25 października 2018 roku - Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 (sala wystaw czasowych), Gdańsk
26 października 2018 roku - Centrum Nauki Experyment, aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Współorganizatorzy:
Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk)
Centrum Nauki Experyment (Gdynia)

Problematyka:

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą „demokratyzację” poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny - nawet przeciwny - efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej „After the Internet” zauważają, że internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią, wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach Sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę.

Niniejszy III Kongres Edukacji Medialnej chcemy poświęcić niezwykle aktualnemu i ważnemu zagadnieniu, czyli roli nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii: z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.
Zachęcamy Państwa do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

• rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji,
• nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej,
• trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych,
• formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna,
• obrona przed fake news,
• działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa,
• programowanie - nowe umiejętności obywatelskie?
• korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych,
• narzędzia mobilne - platformy aktywności społecznej,
• edukacja interaktywna - nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania,
• (cyfrowa) edukacja kulturalna - nowe narzędzia i metody.

Autorką plakatu Kongresu jest Małgorzata Majewska

Strona Kongresu: http://kongres2018.ptem.org.pl/

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja