Baza ekspertów

Mgr

Ewa Murawska-Najmiec

Specjalizacja zawodowa:
Regulacja mediów elektronicznych w Polsce i w innych krajach, edukacja medialna, potrzeby osób niepełnosprawnych w środowisku medialnym.
Miejsce pracy:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Stanowisko:
Ekspert
Biogram:

Filolog romański, absolwentka Master Executive "Zarządzanie Gospodarką Europejską", SGH-HEC.

Od 2004 r. pracownik Biura KRRiT (obecnie w Departamencie Strategii, poprzednio w Departamencie Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą). W laytach  1992-1995: pracownik Ambasady Republiki Tunezji w Warszawie, zaś w okresie  1995-1999 r= pracownik Ambasady Królestwa Maroka w Warszawie. 

W latach 2000-2004 - tłumacz/asystent Doradcy Przedakcesyjnego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, potem w KRRiT.

Członek: Polskiej Rady Języka Migowego (I i II kadencja), Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, I kadencji Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, I kadencji Rady Polityki Senioralnej, współpracownik Polskiego Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich UNESCO.

Zainteresowania zawodowe:
media elektroniczne; polskie i europejskie prawo medialne oraz sposoby jego egzekwowania w praktyce, edukacja medialna w tym społeczne i psychologiczne konsekwencje przechodzenia ze środowiska analogowego do środowiska cyfrowego, potrzeby osób niepełnosprawnych w środowisku medialnym
Publikacje:

Współautor: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce (PK ds. UNESCO, KRRiT, 2015), Katalogu Kompetencji medialnych i informacyjnych, Raportu otwarcia Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna, Manifestu na rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce, współredaktor Stanowiska Polskiego Komitetu ds. UNESCO w kwestii zapewnienia edukacji medialnej wszystkim grupom wiekowym i społecznym.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja