Baza ekspertów

Dr

Sylwia Galanciak

Miejsce pracy:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Stanowisko:
adiunkt
Biogram:

Dr kulturoznawstwa, adiunkt i prodziekan na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jej zainteresowania naukowe związane są z pedagogiką medialną oraz wykorzystaniem nowych technologii w dydaktyce. Interesuje ją także kwestia współczesnego dyskursu medialnego dotyczącego edukacji. Jest autorką licznych publikacji poświęconych zastosowaniu TIK w edukacji, osobowym, społecznym i kulturowym konsekwencjom obecności dziecka w przestrzeni medialnej, metodologii badań pedagogicznych z obszaru pedagogiki medialnej.

Publikowała m. in. w czasopismach „Kwartalnik Filmowy”, „Media - Kultura - Społeczeństwo”, „Szkice Humanistyczne”, „Panoptikum”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, a także w licznych monografiach naukowych. Współredaktorka książek „Cyfrowa przestrzeń kształcenia” (Wyd. Impuls 2015), „Na krawędzi - szkoła przed ekranem” (Wyd. APS 2017), „Mistrz i uczeń w cyfrowym świecie” (Wyd. Impuls 2018).

Koordynatorka polskiej części badań "Tablets for inclusive teaching and learning in a mainstream setting" w ramach projektu Mobile Intercultural Cooperative Learning, w ramach programu Erasmus+, z udziałem Irlandii, Portugalii, Szwajcarii, Niemiec i Czarnogóry. Współorganizatorka ogólnopolskich konferencji z cyklu „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne”.

Redaktorka międzynarodowego czasopisma „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

Zainteresowania zawodowe:
dydaktyka cyfrowa, kultura i język mediów, współczesny dyskurs edukacyjny, kompetencje medialne a kapitał naukowy uczniów
Publikacje:
Sylwia Galanciak, Maciej Tanaś (red.) Cyfrowa przestrzeń kształcenia, seria: Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015. Sylwia Galanciak, Marek Siwicki, Jakub Czarkowski (red.), Na krawędzi. Szkoła przed ekranem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017. Obecność komputera w filmie [w:] Communicare. Almanach Antropologiczny. Internet, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2004; Komputer vs. rzeczywistość. Efekty cyfrowe a filmowa ontologia, „Kwartalnik Filmowy”, nr 54-55 2006; Talk show a kondycja telewizyjnej wspólnoty, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, nr 3/2008; Telewizyjna kreacja wspólnoty wyobrażonej [w:] Ideologie w słowach i obrazach, pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota i Marcina Poprawy, Wrocław 2009; Wydarzenie medialne jako źródło społecznej tożsamości, [w:] Media, biznes, kultura, pod red. Jana Krefta i Józefa Majewskiego, Gdańsk 2009; Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak, Metody badań jakościowych twórców i użytkowników przestrzeni medialnej, w: Badanie - dojrzewanie - rozwój. Tradycja i nowe rozumienie badań jakościowych, pod red. F. Szloska, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Radom 2014; Sylwia Galanciak, CAQDAS - droga na manowce czy sojusznik pedagogiki (medialnej)?, w: Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, pod red. M. Sokołowskiego, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2014; Sylwia Galanciak, Humanistyczne przesłanki pedagogiki medialnej, w: Cyfrowa przestrzeń kształcenia, pod red. M. Tanasia i S. Galanciak, Tom: 1 Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2015; Sylwia Galanciak, Świat w sytuacji granicznej? Media w służbie społecznej na przykładzie działalności Yes Menów, w: S. Jaronowska (red.), Człowiek w sytuacji granicznej, Wydawnictwo ITE-PIB, Radom 2015; Sylwia Galanciak, Marek Siwicki, Mundial jako święto. Wychowawcze i integracyjne aspekty wydarzenia medialnego, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej”, tom 3, 2015; Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak, Mała szkoła – współczesne wyzwanie kulturowe i społeczne, [w:] R. Pęczkowski (red.), Mała szkoła w przestrzeni kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016; Sylwia Galanciak, Anna Weiss, Nowe technologie w edukacji - pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną [w:] M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, NASK, Warszawa 2016; Sylwia Galanciak, Pedagogika medialna - między transdyscyplinarnością a swoistością metodologiczną [w:] F. Szosek [red.] Badanie, dojrzewanie, rozwój. Odrębność metodologiczna a dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom, 2016; Sylwia Galanciak, Media w roli narzędzia integracji kulturowej i społecznej, [w:] S. Galanciak, M. Siwicki, J. Czarkowski (red.), Na krawędzi. Szkoła przed ekranem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017;

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja