Baza ekspertów

Tomasz Łukawski

Miejsce pracy:
NASK
Stanowisko:
dyrektor
Biogram:

Dyrektor ds. Ekosystemu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK

Członek Rady Do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji. W latach 2016-2018 powołany do Zespołu Lidera Cyfryzacji. Współpracuje w grupie roboczej MC ds. planu rozwoju kompetencji cyfrowych; w Radzie Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce; Radzie Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. Dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - wiodącej placówki pod kątem wdrożeń technologii informacyjno–komunikacyjnych w nauczaniu i zarządzaniu.

Zainteresowania zawodowe:
Rola Dyrektora placówki oświatowej, Zarządzanie oświatą, Nowe technologie w edukacji, Filozofia oraz pedagogika i psychologia

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja