Baza ekspertów

Dr hab.

Małgorzata Nodzyńska

Biogram:

Doktor habilitowany w zakresie chemii (specjalizacja dydaktyka chemii) - 2013; Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Karola w Pradze – obrona pracy habilitacyjnej z dydaktyki chemii pt. „Wizualizacja w chemii i nauczaniu chemii”. Doktor nauk pedagogicznych w zakresie dydaktyki chemii -2003 Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego – obrona pracy doktorskiej z dydaktyki chemii pt. „Kształtowanie pojęć chemicznych u uczniów w procesie edukacji”. 

Umiejętności: wszechstronna znajomość zagadnień z teorii i praktyki chemii i dydaktyki chemii i dydaktyki nauk przyrodniczych niezbędna do pracy naukowej, prowadzenia zajęć ze studentami, szkoleń dla nauczycieli oraz opracowywania i recenzowani materiałów z wyżej wymienionego zakresu; praktyka w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych z użyciem sprzętu komputerowego i audiowizualnego (w tym kursów e-lerningowych i zajęć z TI); znajomość obsługi komputera PC, systemów DOS i Windows, mac OS X oraz pakietów: Office, Adobe, ChemOffice, iLife, iWork, programów użytkowych … programów użytkowych (edytory, bazy danych, programy graficzne, programy edukacyjne), programów specjalistycznych (do tworzenia animacji, do składu publikacji, do przygotowania materiałów do e-learingu), do tworzenia mooc’ów, webinariów;  umiejętność pisania książek, podręczników, przygotowywania materiałów szkoleniowych oraz przygotowywanie i prowadzenie wykładów, szkoleń, prezentacji, warsztatów podczas konferencji i szkoleń dla studentów i nauczycieli. 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja