Baza ekspertów

Mgr

Piotr Kowalski

Specjalizacja zawodowa:
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Miejsce pracy:
Spółdzielnia socjalna FADO
Stanowisko:
członek zarządu
Biogram:

Działacz społeczny związany z Polskim Związkiem Głuchych, w którym kieruje projektami nastawionymi na zatrudnianie osób głuchych. Organizator wielu wydarzeń dla osób głuchych. Pomysłodawca „Miasta Głuchych” – miejsca w którym każdy słyszący może poczuć się jak głuchy w społeczeństwie.

Były prezes Fundacji KSK, prezes Fundacji Subsidium. Członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO. Instruktor harcerski, absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Historyk. Jest współautorem podręcznika do wdrażania wytycznych dot. równości szans i niedyskryminacji wydanego przez Ministerstwo Rozwoju. Współtworzył społeczny raport alternatywny z wdrażania w Polsce postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Był koordynatorem projektu "Inwestycje dla wszystkich"?". Zajmuje się dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja