Baza ekspertów

Dr

Danuta Morańska

Specjalizacja zawodowa:
pedagogika medialna, TI w edukacji
Miejsce pracy:
Wyższa Szkoła Humanitas
Stanowisko:
dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH, adiunkt
Biogram:

Pedagog mediów, dydaktyk Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu.

Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH.

Inicjatorka sieci współpracy nauczycieli Forum Twórczych Nauczycieli.

Zainteresowania badawcze: problematyka nowoczesnej edukacji w cyfrowym świecie a szczególnie cywilizacyjne, w tym społeczne, kulturowe i edukacyjne implikacje rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Członkini Stowarzyszenia e Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Egzaminator ECDL, certyfikowany e-Nauczyciel SEA.

Zainteresowania zawodowe:
zastosowanie TI w edukacji, kształtowanie kultury informatycznej, w tym kompetencji cyfrowych
Publikacje:

Najważniejsze:

 1. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.) Człowiek-Media-Edukacja 2017, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2017.
 2. D. Morańska, M. Walancik (red.), Człowiek i cyberprzestrzeń. Implikacje wielowymiarowe, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2016.
 3. D. Morańska (red.), Edukacja w cyberprzestrzeni – nowe wyzwania i problemy badawcze, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015.
 4. D. Morańska (red.), Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015.
 5. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.) Człowiek-Media-Edukacja 2015, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015.
 6. E. Ogrodzka-Mazur, D. Morańska (red.), Późna dorosłość – doświadczenia, problemy, wsparcie społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2014.
 7. D. Morańska, K. Wójcik (red.), Multimedialny wymiar edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2014.
 8. M. Jędrzejko, D. Morańska, Pułapki współczesności. Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2013.
 9. D. Morańska, M. Jędrzejko, (red.), Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Konteksty i problemy. WSB Dąbrowa Górnicza 2012.
 10. Stanisław Juszczyk, Danuta Morańska (red.), Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Jubileusz 80-lecia. Wydawnictwo: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2010.
 11. Juszczyk Stanisław, Janczyk Janusz, Morańska Danuta, Musioł Marcin, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja