Baza ekspertów

Dr

Magdalena Maziarz

Specjalizacja zawodowa:
język niemiecki, edukacja medialna, edukacja cyfrowa, kształcenie nauczycieli, językoznawstwo, glottodydaktyka, translatoryka
Miejsce pracy:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny; Dodatkowo: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
Stanowisko:
pracownik naukowo-dydaktyczny w IFG, Nauczyciel
Biogram:

Od października 2018 jestem pracownikiem w Instytucie Filologii Germańskiej UWr, gdzie zajmuję się głównie kształceniem przyszłych nauczycieli języka niemieckiego w duchu nowych technologii, refleksji nad relacjami w edukacji i otwartości na zmiany.

Jestem przede wszystkim germanistką, chociaż pracę doktorska napisałam z edukacji medialnej. Mam wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel języka niemieckiego i edukacji medialnej, zajmowałam też stanowisko wicedyrektora. Pracowałam w mediach lokalnych i projektach edukacyjnych, jestem autorką innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna i filmowa” w CKZiU w Oławie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Stowarzyszenia Germanistów Polskich

Zainteresowania zawodowe:
Edukacja medialna- sprawianie, aby każdy rozumiał, że właściwa komunikacja jest kluczem do zrozumienia. Innowacyjne rozwiązania w edukacji - nie tylko te technologiczne, ale organizacyjne i programowe, otwarte myślenie o uczeniu się. Systemy edukacji, podstawy programowe, organizacja szkoły, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, translatoryka i glottodydaktyka. Kształcenie nauczycieli języków obcych, w przyszłości mam nadzieję, że i edukacji medialnej.
Publikacje:
  1. „Przewodnik po Ziemi Oławskiej/ Powiecie Oławskim - projekt realizacji ścieżek edukacyjnych angażujący uczniów całej szkoły i nauczycieli wielu przedmiotów”, Publikator Powiatowy nr 5, Oława 2004, S. 8 - 18
  2. „Rola mediów elektronicznych i edukacji medialnej w szkole. eTwinning, blogi i portale społecznościowe w komunikowaniu się z uczniem i przekazywaniu wiedzy”, w: Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, pod redakcją Mirosława Filiciaka i Grzegorza Ptaszka, WAiP, Warszawa 2009, s. 240 - 254
  3. „Jeszcze nie wszystko stracone. Edukacja medialna w dotychczasowej i nowej podstawie programowej. Próba podsumowania szans i rozczarowań”, w: Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania pod redakcją Marka Sokołowskiego, Warszawa 2010, str. 70 – 89
  4. „Reportaż bez granic pozwala przekraczać granice…sali lekcyjnej, w: Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, pod redakcją Igora Borkowskiego, Wrocław 2010, str. 135 – 144
  5. „Naprawdę jaka jest? Edukacja medialna i jej najbliższa przyszłość w polskiej szkole”, w: Dziennikarstwo i media 1, Przestrzenie Komunikowania, pod redakcją Igora Borkowskiego i Kariny Stasiuk – Krajewskiej, Wrocław 2010, str. 211 - 222

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja