Baza ekspertów

Dr

Małgorzata Cackowska

Specjalizacja zawodowa:
edukacja
Miejsce pracy:
Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki
Stanowisko:
adiunkt
Biogram:

Pedagożka, studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma tytuł doktora, pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych.

Interesuje się i prowadzi badania nad społecznymi i kulturowymi kontekstami edukacji. Znawczyni i badaczka potencjału edukacyjnego i rozwojowego książki obrazkowej, edukacji mobilnej oraz społecznego użytkowania technologii w edukacji.

Współpracuje z wydawnictwami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami jako ekspert edukacyjny w dziedzinie alfabetyzacji wizualnej i medialnej.

Na uniwersytecie wykłada wiedzę o książce dla dzieci, metodologię badań społecznych oraz edukację mobilną w kulturze cyfrowej. Inicjatorka projektu i współautorka monografii Look! Polish Picturebook!, współautorka monografii Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej.

Jest redaktor naczelną czasopisma naukowego Ars Educandi, szefową Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Prezeska Fundacji Bałtyckie Syreny.

Zainteresowania zawodowe:
Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji, edukacja mobilna; kultura cyfrowa, książka obrazkowa
Publikacje:

Książki:

 1. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak (redakcja naukowa) Książka obrazkowa. Wprowadzenie, Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2017
 2. Cackowska M., (współaut.) Wincencjusz-Patyna A, Polska Szkoła Książki Obrazkowej, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2017 (wersja w jez. Ang. Look! Polish Piturebook! Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2016)
 3. Cackowska M.,(współaut.) Bougsiaa H., Kopciewicz L., Nowicki T., Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 4. Cackowska M.,(współaut.) T Szkudlarek, K. Starego, L. Kopciewicz, P. Stańczyka M. A. Patalon (2012.) Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 5. Cackowska M. 2011, (współredakcja) E. Rodziewicz, Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego. Monografie Ars Educandi tom II. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Rozdział w książce
 6. Cackowska M.,(współaut.) Bougsiaa H., Kopciewicz L., Nowicki T: Technofobia - o źródłach lęku przed współczesnymi technologiami. Głos w dyskusji na temat możliwości rozumienia cyberbezpieczeństwa jako kompetencji kulturowej. W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży: realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2017
 7. Cackowska M. Współczesna książka obrazkowa – pojęcie, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak (red.) Książka obrazkowa. Wprowadzenie, Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2017
 8. Cackowska M.,: „Tu zaszła zmiana...: o genderowych odsłonach książek dla dzieci w Polsce ostatniej dekady” [w:] Gender w podręcznikach: projekt badawczy, raport, t. 1, O projekcie, metodologia badań, wprowadzenie teoretyczne, red. Iwona Chmury-Rutkowska i in., Fundacja Feminoteka 2016.
 9. Cackowska M.,: „Możliwości nowych technologii w edukacji i rozwoju małych dzieci. Przegląd mobilnych aplikacji interaktywnych.” [w:] Bougsiaa H., Cackowska M., Kopciewicz L., Nowicki T., Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 10. Cackowska M.: „Rodzicielska recepcja mobilnych aplikacji książkowych podejmujących znaczące kulturowo i społecznie tematy.” [w:] Bougsiaa H., Cackowska M., Kopciewicz L., Nowicki T., Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 11. Cackowska M., Stepnowska A.: „Cyfrowa socjalizacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przyczynek do badań nad rozwojowym i terapeutycznym efektem wykorzystania urządzeń mobilnych z ekranem dotykowym.” [w:] Bougsiaa H., Cackowska M., Kopciewicz L., Nowicki T., Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 12. Wybrane artykuły w czasopismach: Cackowska M., Zając M.: „Social issues in children picturebook apps and their reception by the parents of children in early education” [w:] The Picturebook – a mirror of social changes. PWE 3 (34), 2016, s. 132-144.
 13. Cackowska M.:, „Emergent literacy, visual literacy i czytanie dialogowe. Potencjał edukacyjny i emancypacyjny książki obrazkowej w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.” [w:] Problemy Wczesnej Edukacji 2 (33) 2016 s. 102-113.
 14. Cackowska, M. (2013). Ideologie dzieciństwa a/i tabu w książkach obrazkowych dla dzieci. Opuscula Sociologica nr 3,
 15. Cackowska M., 2011. Książka obrazkowa o edukacji seksualnej dla dzieci jako medium kulturowe i polityczne. Forum Oświatowe 2(45)2011

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja