Baza ekspertów

Dr

Magdalena Celeban

Specjalizacja zawodowa:
pedagogika, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo w internecie
Miejsce pracy:
Częstochowa, Łódź
Biogram:

Wykształcenie:

1998 – 2003 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - Wydział Pedagogiczny,kierunek: Pedagogika Opiekuńczo - Resocjalizacyjna, tytuł: magister

1996 – 1999 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie -Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, kierunek Matematyka

2017-2018 Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych - studia podyplomowe: Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych

2013- 2018 Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Pedagogicka fakulta, studia doktoranckie, temat rozprawy: Ubóstwo w rodzinie – możliwości pomocy rodzinom ubogim. Promotor dr hab. I. Wagner. Uzyskanie tytułu doktora 04.02.2018

2011-2012 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - studia podyplomowe: Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej

2004 - 2006 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Pedagogiczny, studia podyplomowe: Socjoterapia

1998 – 2003 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Opiekuńczo - Resocjalizacyjna, tytuł : Magister

1996 – 1999 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, kierunek Matematyka. 

Doświadczenie zawodowe:

Od 2016 – Prezes Fundacji Niech Się...Dzieje wicedyrektor. Od 2012r. - koordynator placówek oświatowych na terenie Częstochowy Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie: „Twoje dane – Twoja sprawa” , wykładowca-Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, pedagog szkolny, kurator społeczny Sądu Rejonowego w Częstochowie

Zainteresowania zawodowe:
Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo w internecie.
Publikacje:
http://centrum-zmian.pl/rodo-nowe-prawo-nowe-obowiazki-dla-firm/ „Nowe prawo-nowe wyzwania” , publikacja dotycząca ochrony danych osobowych, biuletyn JOWES 05/2017 „Twoje dane-Twoja sprawa w Częstochowie”, Biuletyn Edukacyjny nr 1/2017(37) „Analiza transakcyjna jako narzędzie wspomagające nauczyciela XXI wieku”, Człowiek i nauka, pod redakcją J. Bartoszewskiego s.153-164 „Nauczyciel XXI wieku” , Edukacja i Dialog nr 7 / 2006 „Gry w relacji uczeń-nauczyciel” , Edukacja i Dialog nr 6/2008 „Mieć czy być?” , Edukacja i Dialog nr 4/2009 „Analiza transakcyjna jako narzędzie wspomagające nauczyciela XXI wieku”, Człowiek i nauka, pod redakcją J. Bartoszewskiego s.153-164 „Szanse i bariery w życiu człowieka a teoria skryptu”, Szanse i bariery rozwoju człowieka, pod redakcją E. Widawskiej, J. Jagieły

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja