Dr

Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Specjalizacja zawodowa:
pedagog, nauczyciel akademicki
Miejsce pracy:
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Stanowisko:
adiunkt
Biogram:

Pracuję na UTH w Radomiu od 1998r. (kolejno jako stażysta, asystent, adiunkt), początkowo na Wydziale Nauczycielskim w Katedrze Informatyki. Obecnie po reorganizacji uczelni na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym w Katedrze Pedagogiki i Psychologii (Zakład Edukacji Informatyczno-Medialnej).

Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i dyplomowych.

Uczestniczyłam także w realizacji projektów unijnych mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie TIK wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców (m.in. projekt Comenius Regio "NEW SKILLS: Learning for success").

Uczestniczę w konferencjach polskich i zagranicznych z zakresu pedagogiki mediów.

Zainteresowania zawodowe:
pedagogika medialna, edukacja medialna i cyfrowa uczniów i ich rodzin, projekty wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, nauka kodowania/programowania dla dzieci
Publikacje:
Ziębakowska-Cecot Katarzyna, Zachowania autoagresywne w cyberprzestrzeni jako zagrożenie procesu adolescencji, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, Morbitzer J., Morańska D., Musiał E. (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, s. 227-236, ISBN 978-83-65621-29-0 Ziębkowska-Cecot Katarzyna, Kuźmińska-Sołśnia Beata, Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej, [w:] „Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej”, Nr 3/21/2017 – 3, s. 145-150, ISSN 2080-9069 Ziębakowska-Cecot Katarzyna, Cibor Emilia: Uzależnienia behawioralne dzieci i rodziców w cyberprzestrzeni [w:] Jan Zimny (red.): Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. Eikon Plus, Stalowa Wola 2016, ISBN 978-83-63835-62-0, s. 194-206 Obraz rodziny w dobie zmian społecznych, Nowak K., Ziębakowska-Cecot K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2016, s. 188, ISBN 978-83-7351-809-4 Ziębakowska-Cecot K., Wyzwania szkół wobec potrzeby wsparcia rodzin we współczesnym społeczeństwie informacyjnym [w:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Edukacja XXI wieku. 36, N. Fechner, A. Zduniak (red.), Poznań 2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, ISBN 978-83-65096-03-6, s. 581-591

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja