Dr hab.

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Specjalizacja zawodowa:
dydaktyka ogólna, pedagogika medialna
Miejsce pracy:
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku
Stanowisko:
adiunkt
Biogram:

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki (stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie w 2016 r.). Od momentu ukończenia studiów (kierunek pedagogika) pracuje w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Zainteresowania zawodowe:
Jej zainteresowania naukowe łączą obszary edukacji informacyjnej, pedagogiki medialnej i dydaktyki ogólnej. W pracach badawczych szczególnie koncentruje się na problematyce kompetencji informacyjnych (information literacy) uczniów w kontekście zjawiska nadmiaru informacji i procesach rozwijania kompetencji informacyjnych. Bada także sposoby, uwarunkowania i skutki użytkowania technologii cyfrowych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Zajmuje się również analizą szkolnego środowiska uczenia i kierunków jego modernizacji się oraz przemian edukacji związanych z rozwojem cywilizacji informacyjnej. Autorka ponad 80 artykułów naukowych z zakresu problematyki kompetencji informacyjnych młodzieży, analizy procesu kształcenia i jego wielorakich uwarunkowań oraz kondycji ucznia i szkoły na tle przemian społeczeństwa informacyjnego.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja