Baza ekspertów

Mgr

Piotr Ożarski

Specjalizacja zawodowa:
Doskonalenie w zakresie nauczania informatyki, programowania, ICT, e-learning w edukacji, bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i dorosłych w Internecie
Miejsce pracy:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Stanowisko:
nauczyciel konsultant, koordynator Akademii TIK (2005-2019)
Biogram:

Nauczyciel dyplomowany MEN, edukator MEN doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Ośrodek Edukacji Komputerowej i Zastosowań Komputerów w Warszawie - 2001/2002, 320 godzin, w tym m.in. 100 godzin andragogiki, 80 godzin praktyki edukatorskiej w pracy z dorosłymi i 20 godzin obserwowanych przez superwizora); absolwent kursu edukatorskiego MEN i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie „Nowa Szkoła” (1999, 220 godzin), Lider programu MEN i Intel wspieranego przez Microsoft „Nauczanie ku przyszłości” (2000); kurs Liderów społeczności lokalnych (projekt PARP - 1997). Absolwent licznych kursów z zakresu praktycznego wykorzystania komputera i multimediów w nauczaniu różnych przedmiotów. Ukończył Technikum Elektrycznego w Opolu, klasa o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa; studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Wychowanie techniczne o specjalności elektrycznej (Instytut Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1990) ; studia podyplomowe Informatyka w edukacji (tamże 1994); studia podyplomowe przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (UW i UMCS, 2008). Autor lub współautor i szkoleniowiec m.in. następujących programów doskonalenia nauczycieli: • "Technologia informacyjna w praktyce szkolnej" - program autorski realizowany w ramach III edycji zadań edukacyjnych (tzw. grantów) zleconych przez MEN (2001); • "Multimedia w nauczaniu języków obcych" – współautorstwo w ramach grantu o tej nazwie przyznanego przez Urząd Marszałka Województwa Opolskiego (1999 i powtórzony w 2001 r.); • "Wykorzystanie różnorodnych form artystycznych i technik multimedialnych w pracy profilaktyczno - wychowawczej" - w ramach grantu przyznanego przez Kuratora Oświaty Województwa Opolskiego (2000); • "WDM - wewnętrzne doskonalenie multimedialne pracowników WOM" - na temat możliwości wykorzystania multimediów w pracy nauczyciela konsultanta - kształcenie ustawiczne realizowane w latach 1997 - 2002; • "Działania innowacyjne nauczycieli" - program autorski, dwie edycje w roku 1999; • "Multimedia w przedmiotach zawodowych" - realizowany co roku, w ramach kursu nadającego uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych; • "Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne" - projekt systemowy realizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (dostosowanie kwalifikacji 1610 nauczycieli, instruktorów oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty województwa podkarpackiego do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – 2009-2013); • "Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna-rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie: 9.4. - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (szkolenie 5635 nauczycieli, 2011-2015); • "WDM - wewnętrzne doskonalenie multimedialne pracowników PCEN w Rzeszowie" - na temat możliwości wykorzystania multimediów w pracy nauczyciela konsultanta - kształcenie ustawiczne realizowane w latach 2003-2019; • "Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej" PCEN w Rzeszowie - ustawiczne, bezpłatne doskonalenie nauczycieli województwa podkarpackiego - współpraca z wiodącymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w Polsce, uczelniami; autorami podręczników, programów i projektów, instytucjami i firmami zajmującymi się praktycznym wykorzystaniem ICT w edukacji (XIV edycji, 2005-2019).

Zainteresowania zawodowe:
Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji z jednoczesnym zachowaniem zdrowego dystansu do szaleństwa bycia ciągle zalogowanym i na czasie z nowościami sprzętowymi, oprogramowaniem itp.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja