Baza ekspertów

Dr

Miłosz Babecki

Specjalizacja zawodowa:
Medioznawca
Miejsce pracy:
Katedra Badań Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Stanowisko:
Adiunkt
Biogram:

Adiunkt w Katedrze Badań Mediów, w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Medioznawca, social media manager i lektor języka polskiego jako obcego. Zajmuje się głównie potencjałem komunikacyjnym, znaczeniem i funkcjami poważnych gier przeglądarkowych (serious games) oraz gier społecznego oddziaływania (social impact games) w procesach przekazywania wiedzy i umiejętności użytkownikom.

Bada także zakłócenia w komunikacji w mediach społecznościowych i w społecznościowych aplikacjach mobilnych. Redaktor kwartalnika naukowego „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”.

Zainteresowania zawodowe:
Medioznawczy, komunikacyjny i edukacyjny potencjał gier cyfrowych w przekazywaniu wiedzy i umiejętności ich użytkownikom. Znaczenie i funkcje gier przeglądarkowych w wariantach serious games oraz social impact games w medialnym, komunikacyjnym i społeczno-kulturowym otoczeniu polskich użytkowników należących do "Generacji C" oraz "Generacji aplikacji" (Generation App); analiza zakłóceń w komunikacji w mediach społecznościowych oraz w społecznościowych aplikacjach mobilnych; znaczenie i funkcje wirtualnych mediów 3.0 oraz instant mediów w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
Publikacje:
Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty-porównania-analizy, Olsztyn 2020, s. 340. Informacyjny i operacyjny potencjał poważnych gier internetowych w  systemie komunikowania społecznego. Analiza efektywności, struktury, tematyzacji, funkcji, Olsztyn 2016, s. 651. Perspektywy i ograniczenia instrumentalizacji mediów 3.0 w dydaktyce szkolnej, (w:) M. Nowicka, J. Dziekońska (red.), Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole, Toruń 2018. Danetyzacja Instagramu w kontekście instrumentalizacji spontanicznej aktywności użytkowników, (w:) M. Babecki, Sz. Żyliński (red.), Od naturalizacji do funkcjonalizacji taktyki użytkowania serwisu Instagram, Olsztyn 2018. Gry cyfrowe jako przedmiot badań w naukach o mediach, "Studia Medioznawcze" 2018, nr 1 (72). Rola gier cyfrowych w modelowaniu struktur i procesów poznawczych, "Media-Kultura-Komunikacja Społeczna" 2017, nr 3 (13). Problematyka analiz zawartości i funkcji instant mediów na przykładzie serwisów społecznościowych Instagram, Pinterest, Snapchat, (w:) A. Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Warszawa 2017. Społecznościowy światoobraz Słowacji w serwisie Instagram, (w:) M. Dębicki, J. Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP. Zagadnienia społeczne, Wrocław 2017. Promocja postaw-negacja marek. Reklamowe i antyreklamowe funkcje gier internetowych, (w:) K. Cybulska, M. Jarosz, P. Maciaszek (red.), Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie, t.3, Warszawa 2017. Gamifikacja katechezy jako efekt przeobrażeń w macierzy nowych mediów, (w:) R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak (red.), Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, Toruń 2016. Komunikacyjny potencjał mikromediów społecznościowych. Determinanty konwergentnej instrumentalizacji, (w:) M. Babecki, Sz. Żyliński (red.), Media w mediach. Uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych, Olsztyn 2016. Gamifikacja radia jako strategia angażowania w odbiór treści radiowych : uwarunkowania, ograniczenia, możliwości, (w:) M. Sokołowski (red.), Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, Olsztyn 2016. Gry cyfrowe w pragmatyce edukacyjnej generacji C. Amerykański kontekst w analizach mediów zaradczych i jedynych, (w:) M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz (red.), Edukacja a nowe media, Lublin 2015. Portal społecznościowy Facebook.com jako wirtualna przestrzeń zapośredniczonej komunikacji o Polsce z użytkownikami rodzimymi i obcokrajowcami, (w:) I. A. Ndiaye, S. Przybyszewski, M. Rółkowska (red.), Język polski nie taki obcy, Olsztyn 2015. Cywilizacyjne i metodologiczne konsekwencje danetyzacji, "Media-Kultura-Komunikacja Społeczna" 2015, nr 4 (11).

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja