Baza ekspertów

Dr

Krzysztof Patkowski

Specjalizacja zawodowa:
Manager ds. edukacji
Miejsce pracy:
Collegium da Vinci
Stanowisko:
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Biogram:

Politolog, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Menedżer edukacji z wieloletnim doświadczeniem. Akredytowany coach ICF (ACC), certyfikowany tutor Collegium Wratislavience, facylitator i moderator Design Thinking, trener, wykładowca akademicki.

Absolwent UAM, jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalizacje: marketing polityczny i dziennikarstwo). Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce.

Współautor stale rozwijanej w CDV koncepcji kształcenia modułowego opartego o ścisłą współpracę z biznesem, prowadzenie zajęć warsztatowych przez praktyków, kształcenie i kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych (w tym kompetencji cyfrowych) kluczowych dla studenta i absolwenta wkraczającego na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Edukacji spersonalizowanej opartej o rozbudowane programy stażowe, tutoringowe i mentoringowe, wspartej narzędziami kształcenia na odległość.

Autor i współautor koncepcji i programów kształcenia kilkunastu nowych, praktycznych i innowacyjnych w skali kraju kierunków studiów, realizowanych w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, stale modyfikowanych i podążających za zmianami zachodzącymi na rynku pracy, takich jak np.:

  • Marketing Internetowy (studia licencjackie i magisterskie). Pierwsze w Polsce studia łączące wiele obszarów: marketing online, nowe media, technologie, media relations, PR i e-PR, dziennikarstwo oraz grafikę.
  • Data Science, studia z zakresu big data, łączące umiejętności matematyczne i analityczne z interpretowaniem danych, wyciąganiem wniosków i ich prezentowaniem, IT Project Management, kierunek kształcący specjalistów zarządzania projektami w branży IT.
  • Zarządzanie Kreatywne, kierunek oparty o metodologię design management i narzędzia UX.

Metodyk w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu realizacji III misji uczelni. W tym w projekcie „Zawody przyszłości” przygotowującym młodych ludzi m.in. do efektywnego poruszania się w świecie cyfrowym i wykorzystywania kompetencji z nim związanych do budowania swojej przewagi na rynku pracy.

Autor kursów e-learningowych. Współautor wniosków w ramach konkursów NCBiR związanych z wdrażaniem edukacji zdalnej na uczelni wyższej, w tym dostosowania jej do potrzeb studentów niepełnosprawnych m.in. w ramach projektu „Uczelnia dostępna” przygotowane zostanie kilkaset godzin kursów e-learningowych dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, które będą stanowiły uzupełnienie klasycznego programu studiów na wybranych kierunkach. Zajmuje się badaniem kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych.

Aktualnie prowadzi badania ilościowe w województwie wielkopolskim, na próbie około 5 tysięcy osób (uczniów, studentów, absolwentów, nauczycieli i wykładowców, a także pracodawców), których głównym celem jest wyselekcjonowanie kluczowych z perspektywy kształcenia studentów i przygotowania ich do funkcjonowania na przyszłym rynku pracy kompetencji. ocena aktualnego stanu ich występowania u obecnych i przyszłych studentów, z perspektywy ich własnej, a także osób ich uczących i zatrudniających.

Obecnie lider projektu związanego z wdrożeniem nowego modelu kształcenia w Collegium da Vinci, opartego w dużym stopniu o edukację zdalną. CDV ma duże doświadczenie w zakresie wdrażania edukacji zdalnej. Uczelnia pierwsze projekty e-learnigowe zrealizowała w roku 2012 i od tego czasu systematycznie oferuje swoim studentom możliwość realizacji wybranych modułów w ramach e-learningu i blended learningu. Jednym z filarów wdrażanej właśnie nowej koncepcji kształcenia w CDV będzie model e-edukacji łączący możliwości zdalnego nauczania poprzez platformę e-learningową z zajęciami w kontakcie bezpośrednim. Jak również stworzenie platformy e-learningowej odpowiadającej wymaganiom tego modelu oraz standardom metodologicznym kształcenia na odległość. A także opracowanie kursów e-learningowych wspierających kształcenie na kierunkach studiów prowadzonych przez Uczelnię, mają one pogłębić i poszerzyć zagadnienia poruszane w ramach programów kształcenia, a w efekcie wzbogacić kompetencje uzyskiwane przez studenta.

Zainteresowania zawodowe:
e-edukacja, kompetencje przyszłości - kompetencje cyfrowe, tutoring i mentoring w edukacji (w tym e-tutoring i e-mentoring), nowy model kształcenia uczelni wyższej - w szczególności uczelni praktycznej, nowe kierunki i programy studiów o profilu praktycznym odpowiadające trendom rynkowym i oczekiwaniom rynku pracy

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja