Baza ekspertów

Dr

Jakub Jerzy Czarkowski

Specjalizacja zawodowa:
pedagogika medilna, e-learning, andragogika
Miejsce pracy:
Wyższa Szkoła Kryminologi i Penitencjarystyki w Warszawie
Stanowisko:
adiunkt, kierownik katedy
Biogram:

Nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UMK Toruń).

Poza klasycznymi dla pedagogiki zajęciami prowadził również związane z nowoczesnymi technologiami w edukacji jak m.in. „Media w Edukacji” WSP ZNP; "Technologie komputerowe w edukacji dorosłych" WP UW; „Strategie komunikacyjne w edukacji zdalnej" APS; "Systemy edukacyjne i prawo oświatowe"SWPS”.

Obecnie związany z Wyższą Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, gdzie kieruje katedrą Andragogiki i Pedagogiki Pracy.

Od z górą 30 lat naucza, nauczyciel dyplomowany. Doświadczenia zawodowe zdobywał w placówkach specjalnych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Rodzinnym Domu Dziecka, nauczał w szkole podstawowej, liceum i technikum. Zajmował stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora bursy szkolnej.

Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, ostatnio "Korepetycje w cyfrowym świecie" w wyd. DiG. Członek członkiem redakcji czasopism specjalistycznych m.in. półrocznika "International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies" (IJPINT) i rocznika "Harcerstwo".

Zainteresowania zawodowe:
edukacja dorosłych, media w edukacji, cyfrowe skutki dla procesów wychowawczych, harcerstwo
Publikacje:
 1. Wydawnictwo samodzielne (wybrane) E-learning dla dorosłych, Difin, Warszawa 2012 Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Raport z badań, Warszawa 2013
 2. M. Walczak, W. Szczęsny, A. Zielińska, K. Janczewska) Plakat naukowy – Narzędzie informacji i upowszechniania wiedzy, Warszawa 2015 (z Markiem Siwickim) Autorytet w wychowaniu, (redakcja), Warszawa 2017
 3. (Z K. Bocheńską Włostowską) Korepetycje w naukowym świecie, DiG, WSKiP, Warszawa 2019 Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, (redakcja),DiG, WSKiP,
 4. (Z M.Malinowskim, M.Strzelcem, M.Tanasiem) Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane) Psychological and pedagogical problems of distance education for adults, „Problems of Education in the 21st Century”, Vol. 22, 2010
 5. (wspólnie ze S. Postkiem, M. Ledzińską) Internet w harcerskim modelu wychowania, „Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej” Nr 1 (2)/2011,
 6. Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu, "Trendy” Internetowe Czasopismo Edukacyjne CODN nr 2, 2012,
 7. Między jakością a nowoczesnością, „Trendy” Internetowe Czasopismo Edukacyjne ORE nr 2, 2013, Соціальне виключения особистості в свері інформатизації суспільних відносин, „Педагогічний часопис Волині” Nr 2/3 rok 2016
 8. (wspólnie z M.Tanasiem) Ontological and epistemological remarks on penitentiary and its autonomy, "International Journal of Legal Studies”, 1(3)2018: s 123-140 Tales (gawęda) and storytelling as a means of care and upbringing in early school, “International Journal of New Economics and Social Sciences” (ILIONES), s. 271-284
 9. Remarks on complementary education of an adult person “International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS) Nr 7/2018, s. 255-268 (wspólnie z M. Strzelcem), Penitencjarystyka – nauka teoretyczna i stosowana „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 99, s 39-54
 10. Inne publikacje naukowe (wybrane) Wykluczenie i emancypacja w społeczeństwie wiedzy - perspektywa 45+, w: M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, K. Bocheńska-Włostowska (red.) Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej, Impuls, Kraków 2014
 11. Szkoła między indywidualnością a standardem – w kręgu problemów i rozwiązań, w: M. J. Szymański, B. Przybylski (red.) W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, APS, Warszawa 2016
 12. Transformation and development of distance education, w: K. Bocheńska-Włostowska, A. Janus (red.) Comunication man media, Warszawa-Rużomberok 2016
 13. Andragogika – Współczesny obraz dyscypliny w Polsce na tle przemian społeczeństwa informacyjnego, w Katarzyna Bocheńska Włostowska, Ewa Kopeć, Jakub Jerzy Czarkowski(red.), W trosce o kształcenie dorosłych, Warszawa 2016,

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja