Baza ekspertów

Dr

Marian Bursztyn

Specjalizacja zawodowa:
doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki
Miejsce pracy:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Stanowisko:
Adiunkt
Biogram:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki.

Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Uczestnik licznych warsztatów i szkoleń w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w Szkole Wyższej. Członek komisji hospitującej zajęcia przykładowe Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej.

W latach 2016-2019 członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz członek Zespołu ds. Wdrożenia Krajowej Ramy Kwalifikacji/Polskiej Ramy Kwalifikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Koordynator międzyuczelnianego projektu „Nowa przestrzeń 2016 – interdyscyplinarne warsztaty projektowe”.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja