Baza ekspertów

Artur Krawczyk

Specjalizacja zawodowa:
dydaktyka cyfrowa, bezpieczeństwo cyfrowe
Miejsce pracy:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
Stanowisko:
Dyrektor Projektów Cyfrowych, Sekretarz Zarządu
Biogram:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. W latach 2012-2013 ekspert Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk [IPPT PAN], doradca punktu konsultacyjnego Programu Szczegółowego - Konkurencyjność i Innowacje na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji [CIP - Competitiveness and Innovation Programme].

Współtwórca koncepcji realizacyjnej oraz koordynator największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej dorosłych pn. Polska Cyfrowa Równych Szans nagrodzonego nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU - International Telecommunication Union) oraz wyróżnionego w 2015 roku w konkursie The Best Of Accesibility Project, w ramach plebiscytu projektu Polska Akademia Dostępności.

Współtwórca Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie, członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Ministrze Cyfryzacji, członek Zespołu Roboczego ds. wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2016-2020.

Kierownik realizacyjny projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” [MChE], w zakresie realizacji komponentu szkoleniowego pt. „Wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce”.

W 2017 roku członek zespołu ekspertów przy MEN odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. W 2018 roku członek zespołu eksperckiego IBRKK (Polski Instytut Ekonomiczny), odpowiedzialnego za przygotowanie studium strategicznego pt. Kompetencje Przyszłości w Czasach Cyfrowej Dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Współautor i koordynator realizacyjny największego w Polsce programu edukacji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego pn. „Cyfrowobezpieczni.pl – Szkoła Bezpieczna Cyfrowo” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Promotor działań Polski w zakresie Cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej.

Jedyny polski uczestnik programu International Visitor Leadership Programme 21st Century ChangeMakers w 2019 r., realizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych pod hasłem: Be Best: Strategies for Combatting Cyber-Bullying. Od 2019 roku, na zaproszenie Departamentu Stanu USA, członek i ekspert International Exchange Alumni community.

W styczniu 2020 roku powołany do Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie przez Ministra Cyfryzacji.

Publikacje:

Kompetencje Przyszłości w Czasach Cyfrowej Dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja