Baza ekspertów

Dr

Izabela Mrochen

Specjalizacja zawodowa:
ekspert ds dostępności cyfrowej, filolog angielski
Miejsce pracy:
MultiAccess Centre
Stanowisko:
właścicielka firmy
Biogram:

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 1995 roku, następnie w 1998 roku studia wyższe z zakresu języka angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej prace magisterskie związane były tematyką z zakresu językoznawstwa. Badania językoznawcze również zostały zawarte w pracy doktorskiej, którą obroniła w 2009 roku.

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia. Jest współautorem Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0 dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020.

W 2016 roku otrzymała certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z zasadami WCAG 2 nadanym przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Od 2017 certyfikowany projektant stron na CMS Word Press. W maju 2018 dr Mrochen ukończyła certyfikowane szkolenie projektanta stron mobilnych – UX Designer. W kwietniu 2018 nominowana do tytułu Lider Cyfrowej Dostępności.

Od grudnia 2017 do sierpnia 2019 współpracowała z Teatrem Śląskim jako audiodeskryptor w spektaklu “Spójrz na mnie” reż. A. Ziajski. W grudniu 2020 nominowana w konkursie POP Science w kategorii „Myśl globalnie, działaj lokalnie” w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki. W 2019 roku Laureatka Listy 100 wyróżniającej osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych.

Od kilku lat prowadzi warsztaty, szkolenia, webinary i seminaria przybliżając tematykę cyberprzestrzeni w zakresie użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych. Od 1 czerwca 2021 prowadzi firmę szkoleniowo-edukacyjną MultiAccess Centre Izabela Mrochen.

Zainteresowania zawodowe:
dostępność cyfrowa, WCAG, UX, UI, lokalizacja stron internetowych i oprogramowania, programy graficzne (Adobe Acrobat Pro DC, InDesign, Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Inskape; narzędzia CAT (Computer Assisted Translation) m.in. memsource, memoQ, Wordfast, Trados, matecat;
Publikacje:
 1. 2021: Zmiany w metodzie badania poziomu dostępności cyfrowej – specyfikacja WCAG w wersji 3.0, artykuł w IT w Administracji (przyjęty do druku);
 2. 2021: Dokumenty jako fundament komunikacji bez barrier, artykuł w IT w Administracji, Cyfrowo widoczni, nr 1 (158) styczeń 2021, str.19-23, ISSN 1898-3227
 3. 2020: WCAG 2.1: kolejny rozdział w dostępności cyfrowej, artykuł w IT w Administracji, E-urząd i Prawo, nr 3 (148) marzec 2020, str.34-36, ISSN 1898-3227
 4. 2017: To see or not to see, to hear or not to hear - accessibility and usability in localisation, materiały pokonferencyjne w: "Proceedings of the European Academic Colloquium on Technical Communication, Volume 5, 2017", TcWorld Gmbh, Stuttgart, Niemcy, TeCOM, Niemcy, KuLeuven Antwerpia, Belgia,
 5. 2016: podrozdziały: Cz.II Identyfikacja/diagnoza problemu niepełnosprawności, 2.10.3, Cz.III Bariery, 3.10.3, Cz. IV Perspektywy, wnioski, rekomendacje, 4.10.4 Dostępność przestrzeni, informacji, komunikacji i innych usług, w: "Rehabilitacja-Wsparcie-Inkluzja. W kierunku polityki wobec niepełnosprawności", pod red. Mariana Anasza, Joanny Wojtyńskiej, Haliny Drachal, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016, str. 118-119, 170-171, 225, ISBN: 978-83-64280-67-2,
 6. 2015: Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza - biblioteki dla każdego użytkownika, publikacja pokonferencyjna "Informacja - dobro publiczne czy prywatne?", Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego 2
 7. 2014: Translating in the Cloud - new digital skills and the open-source movement, publikacja pokonferencyjna, w: "E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries", pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2014, str. 279-296 ISBN 978-83-600071-76-2
 8. 2014: Technological Competence - a Translator`s Challenge: CAT Tools as a New Offer in Higher Education, publikacja pokonferencyjna "3rd International Conference Cross-Curricularity in Language Education", Krotoszyn, 30.05. - 01.06.2014 (w druku)
 9. 2012: The Investigation of the Development of Exclamations initiated with Exclamatory why from 1650 to 1950, w: W kręgu literatury i języka Tom III, pod red. Mirosławy Michalskiej-Suchanek, Gliwice, Prace Naukowe GWSP, str. 215-231 ISBN 978-83-61401-80-3, ISSN 2084-2961
 10. 2012: CAT Programs and Trainee Translators: Implementation of Hybrid Systems at University Level, w:Teaching Translation and Interpreting. Advances and perspectives, pod red. Łukasza Boguckiego i Mikołaja Deckerta, Cambridge Scholars Publishing 2012, str. 147-164 ISBN (10): 1-4438_4177_3, ISBN (13): 978-1-4438-4177-1;
 11. 2011: Narzędzia CAT w procesie kształcenia przyszłego tłumacza Krakow Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki luty 2011
 12. 2011: Implementation of European Union standards in the acquisition of vocational skills at university level, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak, Beata Gałan)w: E-learning - w rozwoju kompetencji kluczowych, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2011
 13. 2010: Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society , pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2010, str. 47-74 ISBN 978-83-60071-30-4
 14. 2009: Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2009, str. 45-59 ISBN 978-83-925281-4-2
 15. 2006: Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Research Reports on Distance Learning Technologies, University of Silesia, str. 20-27, ISBN 83-922374-1-2
 16. 2004: Subtitling as a special language, w: Wor(l)ds. in transition. Studies in language culture and literature pod red. Prof E. Borkowskiej i dr A. Łydy str. 83 - 93 ISBN 83-87296-67-8
 17. 2003: Czy subtitling to odmiana języka? w: Studia o języku i literaturze. Od słowa do znaczenia. From Word to Meaning. pod red.W.M. Osadnika i Prof. P. Fasta str. 83 - 95 ISBN 83-7164-391-8

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja