Baza ekspertów

Dr

Piotr Toczyski

Specjalizacja zawodowa:
Mgr psychologii, dr socjologii, autor prac z dziedziny cyfrowej pedagogiki mediów
Miejsce pracy:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Stanowisko:
Kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej
Biogram:

Ma wieloletnie doświadczenie zarządcze z polskiego i międzynarodowego sektora pozarządowego. Był prezesem organizacji działającej na rzecz twórczej edukacji medialnej prowadzonej w warunkach doświadczenia zespołowego, finansowanej między innymi z funduszy ambasad Holandii, Stanów Zjednoczonych oraz programu Komisji Europejskiej. Pełnił także funkcję członka zarządu w europejskiej organizacji nowego pokolenia twórców mediów i praktyków komunikacji społecznej z siedzibą w Brukseli, finansowanej bezpośrednio z funduszy Komisji Europejskiej. Przez siedem lat pracował w sektorze prywatnym, zajmując stanowisko samodzielnego analityka rynku w medialnej spółce giełdowej. Odpowiadał za dziesiątki projektów badawczych, stałych i ad hoc, wspierających rozwój nowych produktów internetowych. Współtworzył rynkowy standard badania odwiedzalności witryn i aplikacji internetowych. Ukończył także wyjazdowy program rozwoju dla liderów w kanadyjskiej Ivey Business School.

Jest z wykształcenia psychologiem i socjologiem, mocno zakorzenionym naukowo także w pedagogice. Magisterium uzyskał na Wydziale Psychologii UW, badając pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Grzelaka potencjał przekazu medialnego w łagodzeniu konfliktów społecznych. Po studiach ze społecznej psychologii mediów sprawdzał w dużych badaniach ilościowych poziom wkluczenia cyfrowego i sprawności informacyjnych Polaków na tle innych społeczeństw oraz obraz ich diety medialnej. Studia psychologiczne uzupełnił dwustopniową kwalifikacją podyplomową z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej przyznaną po dwuletnim szkoleniu praktycznym w Instytucie Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. 

Od 2021 roku dr Toczyski jest krajowym konsultantem metody EAAD-Best.eu na rzecz zdrowia publicznego i iFightDepression.eu na rzecz cyfrowego zdrowia psychicznego w Polsce. Obie metody mają certyfikat Best Practice Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jest członkiem PTP i certyfikowanym superwizorem rocznych staży wchodzących w zawód psychologów, którzy dążą do uzyskania europejskiego certyfikatu EuroPsy, poświadczającego wykonywanie zawodu psychologa według standardu europejskiej federacji towarzystw psychologicznych EFPA.

Doktorat z socjologii uzyskał w Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN), a doświadczenie naukowe zdobywał na stypendiach i stażach w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz jako promotor trzydziestu internetoznawczych prac magisterskich w Collegium Civitas. Współtworzył w latach 1990-tych warsztaty dziennikarskie i redakcję edukacyjną "Polis". Współredagując "Polis - Pismo o Sztuce Życia Publicznego", prowadził związane z tym pismem warsztaty o dziennikarstwie i mediach w szkołach, uczelniach i organizacjach pozarządowych.

Był przez trzy lata głównym specjalistą do spraw badań w laboratorium interaktywnych technologii państwowego instytutu badawczego. Od 2008 roku jest związany z Akademią Pedagogiki Specjalnej, gdzie kieruje samodzielnym zakładem mediów i komunikacji społecznej oraz powiązaną z nimi specjalnością dyplomową w Instytucie Filozofii i Socjologii APS. Należy do Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Pracując naukowo w Instytucie Filozofii i Socjologii APS zajmuje się m.in. jako obserwator i praktyk korczakowską edukacją medialną, obserwowaniem wolności mediów, precyzowaniem kluczowych pojęć internetoznawczych z punktu widzenia cyfrowej edukacji medialnej oraz stymulowaniem i analizowaniem internetowej obecności sędziwych analogowo-cyfrowych mędrców.

Publikuje na łamach książek i czasopism wydawanych między innymi pod prestiżowymi szyldami Springera, Palgrave Macmillan, Association for Computing Machinery, Frontiers Media.

Wspólnie z prof. Andrzejem Jaczewskim, nestorem polskiej pedagogiki i współautorem pierwszych w Polsce badań nad zachowaniami samobójczymi ludzi w wieku rozwojowym, przeprowadził ośmioletnie internetoznawcze badanie w działaniu na temat inkluzji cyfrowej seniorów. Wpływ społeczny tego badania przejawiał się w pół tysiąca opublikowanych w internecie tekstów profesorskich, które przyciągnęły 2 miliony wizyt internautów i ponad 9 tys. razy skłoniły ich do twórczego skomentowania treści w cyfrowym dialogu między pokoleniami. Pracując przy badaniach i refleksji teoretycznej nad społecznymi wymiarami internetu w Ośrodku Przetwarzania Informacji (Państwowym Instytucie Badawczym) prowadził konwersatoria o nowych mediach i metodach badania mediów w Collegium Civitas i w APS im. Marii Grzegorzewskiej.

Zajmując się od 2006 roku badaniami rynkowymi i społecznymi, wprowadził dane z Polski do międzynarodowego badania ankietowego "World Internet Project", wcześniej realizując "Portret Internauty" z CBOS, "Diagnozę Internetu" z SWPS i polską edycję "Global Security Survey" z Deloitte oraz tworząc i konsultując liczne przedsięwzięcia badawcze na użytek wydawców internetowych i organizacji branżowych (Online Publishers Association, Polskie Badania Internetu, IAB Polska).

Zasiadał w radzie badania Megapanel PBI/Gemius. Z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska współpracował przy badaniach kompetencji medialnych i społecznych mechanizmów dostępu do treści akademickich oraz ewaluując działania redakcyjne i promocyjne instytucji publicznych w internecie. Był przez kilka lat członkiem Zespołu Studiów Europejskich IFiS PAN, zasiada w radzie programowej Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce i radzie redakcyjnej "Medievally Speaking. An Open Access Review Journal". Często gościł na antenach Radia Tok FM i Polskiego Radia RDC. Ukończył podyplomowe studia z technik relaksacyjnych dla instruktorów jogi w warszawskiej AWF.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja