Baza ekspertów

Dr

Wojciech Czerski

Miejsce pracy:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
Stanowisko:
adiunkt
Biogram:

Pracownik Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki z 10 letnim stażem. Absolwent Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej, kierunek Edukacja techniczno-informatyczna. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Waldemara Furmanka obronił na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Jest autorem książki pt.: "Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych" oraz licznych artykułów o tematyce kompetencji informacyjnych i wykorzystania nowych technologii w edukacji, m. in. "Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli" [w:] "Dydaktyka informatyki", vol. 12, 2017, "Wiedza doradców metodycznych na temat tablic interaktywnych" [w:] "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 7, issue 3, 2016, "Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D" [w:] "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 6, issue 2, 2015. Obecnie zajmuje się kompetencjami informacyjnymi różnych grup zawodowych oraz uzależnieniami behawioralnymi wśród studentów i młodzieży.

Zainteresowania zawodowe:
kompetencje nauczycieli, kompetencje informatyczne, kompetencje informacyjne, możliwości i ograniczenia nowoczesnych technologii w edukacji, uzależnienia behawioralne
Publikacje:
Czerski W.: Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ISBN: 978-83-7784-981-1. Czerski W.: Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli, "Dydaktyka informatyki", vol. 12, 2017, ISSN: 2083-3156, s. 180-186. Czerski W., Wawer R., Popko A.: Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D, "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 6, issue 2, 2015, ISSN: 2080-9069, s. 105-111.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja