Baza ekspertów

Mgr

Rafał Lew-Starowicz

Specjalizacja zawodowa:
Nowe technologie w edukacji
Miejsce pracy:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stanowisko:
Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Edukacji
Biogram:

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadził m.in. zajęcia z prawnych aspektów korzystania z mediów elektronicznych.

Temat pracy doktorskiej: „Edukacja prawna uczniów szkół gimnazjalnych na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Stan i wybrane uwarunkowania”.

Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”.

Realizował projekt na zlecenie Fundacji Odkrywców Innowacji, która wygrała konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w związku z zadaniem publicznym o nazwie „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”.

Pracował w w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych.

Członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, przedstawiciel MEN w Komitecie Polityki Edukacyjnej OECD, Radzie Projektu OECD Edukacja 2030 oraz od 2008 roku Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkoła z klasą 2.0”. Przez dwie kadencje w latach 2008 – 2012 był Członkiem Rady Ogólnoeuropejskiego Systemu Oznaczeń Gier Komputerowych i Wideo PEGI (Pan European Game Information Council).

W latach 2011-2012 w radiu Bajka autor i prowadzący audycję pedagogiczną „Duże Dziecko” nt. bezpieczeństwa dzieci w dobie mediów elektronicznych. Działania te przyczyniły się m. in. do zmiany polskiego prawa karnego oraz oświatowego, wypracowania samoregulacyjnych porozumień rynkowych, przeprowadzenia informacyjnych kampanii medialnych, wdrożenia nowej podstawy programowej z informatyki a także wpłynęły na rozwój oferty edukacyjnej dla rodziców, nauczycieli oraz dzieci. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku TIK. Przez kapitułę SPRUC zaliczony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Publikacje:
 1. R. Lew-Starowicz, Cyberprzemoc rówieśnicza [w:] Współczesne zagrożenia młodzieży szkolnej, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, recenzja naukowa prof. APS dr hab. Janusz Gęsicki, Warszawa 2011
 2. Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy Praca zbiorowa pod red. prof. IFIS PAN Michała Federowicza i dr Michała Sitka, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2011
 3. Raport z badania: Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście Strategii Europa 2020, Praca zbiorowa, Agrotec sp. z o.o., Warszawa, 2012
 4. R. Lew-Starowicz, Ewaluacja ex-ante rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” pod redakcją dr Aleksandra Żołnierskiego, Praca zbiorowa, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2012
 5. R. Lew-Starowicz, Ochrona prawna dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie [w:] Dziecko w sieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2010
 6. R. Lew-Starowicz, Zalety rozwiązań samoregulacyjnych [w:] Prawo w sieci, - korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010
 7. R. Lew-Starowicz, Bezpecnost deti v kybernetickom priestore-rizika a preventivne opatrzenia [w:] Hodnoty, vztahy a wirtualny svet - ohrozenia a vyzvy, Trnava 2009
 8. B. Kaniuk, R. Lew-Starowicz, Vademecum dla rodziców, Komputer i internet w domu, Biuro Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007
 9. Internet a bezpieczeństwo dzieci [w:] www.zoliborz.eu, Żoliborz informacje i wydarzenia, 2009
 10. R. Lew-Starowicz, Międzynarodowy system ochrony dzieci i młodzieży, www.rownetraktowanie.gov.pl, 2009
 11. R. Lew-Starowicz, Cyberprzemoc rówieśnicza a zjawisko niepełnosprawności [w:] materiały pokonferencyjne „Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka”, pod red. Prof. J. Bałachowicz, Wyd. APS, Warszawa 2012 (złożony do druku)
 12. R. Lew-Starowicz, Zagrożenie dzieci w chmurach i ich przezwyciężanie [w:] materiały pokonferencyjne „Cloud computing – Przetwarzanie w chmurze” ochrona informacji pod. red. prof. G. Szpor, Wyd. C. H. Beck sp z o.o., Warszawa 2013
 13. Katarzyna Lorecka, Rafał Lew-Starowicz, Włączenie cyfrowe – droga do reintegracji społecznej, Wyd. Uniwersyteckie, recenzja naukowa prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Warszawa 2013
 14. R. Lew-Starowicz, Profilaktyka cyberprzemocy w szkole [w:] Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym red. prof. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 15. R. Lew-Starowicz, Zagrożenia dzieci w chmurach [w:] Meritum, kwartalnik, Wyd. OEIiZK, Warszawa 2015
 16. Developing digital youth work, Policy recommendations, training needs and good practice examples for youth workers and decision-makers : expert group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018 , Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), Brussels 2018

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja