Baza ekspertów

Dr

Grzegorz Ptaszek

Specjalizacja zawodowa:
nauki o mediach, psychologia, edukacja medialna, komunikacja społeczna
Miejsce pracy:
Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Stanowisko:
adiunkt
Biogram:

Od 2016 r. - prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (www.ptem.org.pl).

Od 2011- do chwili obecnej - adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie (www. wh.agh.edu.pl). W latach 2006-2011 pracował na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu WArszawskiego oraz w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz European Communication Research and Education Association (ECREA); członek grupy roboczej: Children, Youth and Media. Współpracował z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Badań Edukacyjnych, Centralną Komisją Edukacyjną oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Publikacje:

Wybrane publikacje z lat 2007-2018.

 1. Grzegorz Ptaszek, Marta Lysik, 2018, Media Literacy in Poland, [w:] The International Encyclopedia of Media Literacy, ed. Renee Hobbs, Paul Mihailidis, New York: Wiley (seria The Wiley Blackwell-ICA International Encyclopedias of Communication) [ukaże się jesienią 2018 r.]
 2. Grzegorz Ptaszek, 2018, Measurement of Media Literacy Outcomes, [w:] The International Encyclopedia of Media Literacy, ed. Renee Hobbs, Paul Mihailidis, New York: Wiley (seria The Wiley Blackwell-ICA International Encyclopedias of Communication) [ukaże się jesienią 2018 r.].
 3. Grzegorz Ptaszek (współred. Tomasz Bielak), 2016, MEDIA.PL. Badania nad mediami w Polsce, Kraków: Libron
 4. Grzegorz Ptaszek, 2016, Czy internet niszczy kulturę informacji? Media społecznościowe jako źródło wiedzy o faktach i zdarzeniach [w:] Współczesne media – media informacyjne. T. 2, red. D. Kępa-Figura, I. Hofman, Lublin 2016.
 5. Grzegorz Ptaszek, 2015, W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie odbioru [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa: POLTEXT.
 6. Grzegorz Ptaszek, Agnieszka Ogonowska, 2015, (Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukacje medialną [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków: OW Impuls.
 7. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2015, Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 8. Grzegorz Ptaszek, 2015, Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy, „Kultura Popularna”, nr 41, tom 3.
 9. Grzegorz Ptaszek, 2014, Wartości w mediach a kompetencje medialne w zakresie krytycznego rozumienia przekazów medialnych [w:] Wartości w mediach – wartości mediów. T. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 11. Grzegorz Ptaszek, 2013, Psychologia mediów – historia, obszar badań, perspektywy [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. nauk., A. Ogonowska, G. Ptaszek. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 12. Grzegorz Ptaszek, 2011, Telewizyjny reportaż śledczy jako rozrywka. Sposoby dramaturgii narracji, „Przegląd Humanistyczny” nr 5/6.
 13. Grzegorz Ptaszek, 2007, Talk show. Szczerość na ekranie?, przedmowa: Wiesław Godzic, Biblioteka TVN, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (seria: popkultura a media).
 14. Christopher Lasch, 2015, Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań (redakcja naukowa oraz przekład razem z Aleksandrem Skrzypkiem), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja