Baza ekspertów

Dr hab., prof. nadz.

Janusz Morbitzer

Specjalizacja zawodowa:
pedagogika, pedagogika medialna, technologia kształcenia, informatyka
Miejsce pracy:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Stanowisko:
profesor nadzwyczajny
Biogram:

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował (UAM w Poznaniu) z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

W latach 1985-2014 pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (do 30 września 2014 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od roku 1991 pełnił funkcję kierownika Pracowni Technologii Nauczania, a od roku 2009 do końca września 2014 – kierownika Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych). Od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Od kilku lat na zaproszenie organizatorów prowadzi wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (m.in. społeczeństwo informacyjne, technopol, globalna wioska, informacyjny zalew) oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych.

Do najważniejszych prac należą: "Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki" (2007), "Współczesna technologia kształcenia" (1997), "Mikrokomputer dla nauczyciela humanisty" (1994), "Adaptacyjny mikrokomputerowy system kontroli wiedzy studentów" (1992).

Jest organizatorem 26 sympozjów naukowych „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” (dawniej „Komputer w edukacji” organizowanych corocznie, nieprzerwanie od 1991 roku. Sympozjum to należy do najważniejszych w Polsce imprez naukowych poświęconych edukacyjnym zastosowaniom komputerów, Internetu i innych narzędzi technologii informacyjnej.

Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, w Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej) oraz przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk (od marca 2015).

Jest też członkiem Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Rady Naukowej serii wydawniczej „Nowe media i Kościół” oraz serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiki Mediów”.

Od roku 2016 jest członkiem Rady Programowej Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

W przeszłości uprawiał sport – był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS „Cracovia”, notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do Mistrzostw Świata. Za osiągnięcia w tym obszarze został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Zainteresowania zawodowe:
Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa sieci) oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Ważnym elementem naukowych dociekań jest poszukiwanie i budowanie nowych modeli edukacji XXI wieku, w tym zagadnienie nowej kultury uczenia się, a także analiza różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych.
Publikacje:
 1. Morbitzer J.: Cultural context of the Internet. [W:] Kultura – Sztuka – Edukacja. Prace Monograficzne nr 721. Tom 1. Red. B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 181-191, ISBN 978-83-7271-917-1, ISSN 0239-6025
 2. Morbitzer J.: The Net Generation – Towards a New Education. [W:] The school of tomorrow centered on pupils. Edited by J. Kuźma & J. Pułka. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015, s. 33-47, ISBN 978-83-65208-01-9
 3. Morbitzer J.: Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów. [W:] Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu. Red. nauk. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz. Oficyna Wydaw. HUMANITAS, Sosnowiec 2015, s. 33-46, ISBN 978-83-64788-24-6 (Seria: Monografie Edukacja Jutra)
 4. Morbitzer J.: O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie. „LABOR et EDUCATIO” 2015, nr 3 (grudzień 2015), s. 411-430, ISSN 2353-4745
 5. Morbitzer J.: O efekcie cieplarnianym w edukacji. [W:] Człowiek – Media – Edukacja. Red. naukowa: J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał. Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 202-214, ISBN 978-83-64927-39-3
 6. Morbitzer J.: W stronę szkoły przyszłości – zarys problematyki. [W:] Innowacyjność w zarządzaniu edukacją. Red. naukowa L. Pawelski. Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2015, s. 127-156, ISBN 978-83-936269-3-9 
 7. Morbitzer J.: O filarach edukacji medialnej – między starożytnością a współczesnością. [W:] Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej. Pod red. N. Walter. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 11-30, ISBN 978-83-232-3106-6, ISSN 0137-1401
 8. Morbitzer J.: Nowa kultura uczenia się jako szczególna forma relacji nauczyciel-uczeń. [W:] Relacje uczeń-nauczyciel we współczesnej szkole. Red. nauk. J. R. Paśko. Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2016, ss. 196-209, ISBN 978-83-89879-23-3
 9. Morbitzer J.: O koniecznej i trudnej współpracy rodziców i szkoły w świecie nieustannych zmian. [W:] Rodzina i szkoła. Od rozpoznania problemów do efektywnej współpracy. Pod red. J. Siewiory i M. Jaśko. Wydaw. Diecezji Tarnowskiej, BIBLOS, Tarnów 2017, ss. 47-66, ISBN 978-83-7793-508-8
 10. Morbitzer J.: Edukacja medialna a wykorzystanie technologii przez małe dzieci. [W:] Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi korzyściami a przesadzonymi zagrożeniami. Pod red. J. Pyżalskiego. Wydawnictwo „Eter”, Łódź 2017, ss. 205-227, ISBN: 978-83-947832-0-4
 11. Morbitzer J.: Współczesna przestrzeń obecności człowieka – między realnością a wirtualnością. „Pedagogika” 2016, nr 13, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły „Humanitas”, red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2016, ISSN 1896-4591, s. 59-68
 12. Morbitzer J.: Sokrates odwrócony, czyli o internetowej głupocie. [W:] Człowiek – Media – Edukacja. Pod red. naukową J. Morbitzera, D. Morańskiej, E. Musiał. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, ss. 123-134, ISBN 978-83-65621-29-0
 13. Morbitzer J.: O (braku) refleksji nad współczesnym światem mediów. [W:] Kultura – Edukacja – Technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne. Seria Technologia Kształcenia nr 23. Red. naukowa: W. Skrzydlewski. Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 89-104, ISBN 978-83-232-3247-6, ISSN 0137-1401
 14. Morbitzer J.: Współczesny uczeń jako ‘Homo mediens’ – edukacyjne implikacje. „Pedagogika” 2017, nr 14, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły „Humanitas”, red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2017, ISSN 1896-4591, s. 71-81
 15. Morbitzer J.: Edukacja w epoce sieci – między intelektem a rozumem. [W:] Pokazać – Przekazać. Red. merytoryczny: Ł. Badowski. Wydawca: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2017, ss. 26-29

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja