Baza ekspertów

Dr

Łukasz Arendt

Specjalizacja zawodowa:
Ekonomia, rynek pracy
Miejsce pracy:
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Stanowisko:
Dyrektor
Biogram:

Doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Brał udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych, realizowanych m.in. w ramach programu PROGRESS oraz na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego i CEDEFOPu. ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0596-0196

Zainteresowania zawodowe:
Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę rynku pracy i wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności: zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji; prognozowanie zatrudnienia; rozwój społeczeństwa informacyjnego; wykluczenie cyfrowe; zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.
Publikacje:
  1. Arendt Ł., Grabowski W. (2018), Impact of ICT Utilization on Innovations and on Labor Productivity: Micro-level Analysis for Poland, [w:] Dias A., Salmelin B., Pereira D., Sales Dias M. (eds.), Modeling Innovation Sustainability and Technologies. Economic and Policy Perspectives, Springer, pp. 225-247.
  2. Arendt Ł., Grabowski W. (2017), Innovations, ICT, and ICT-driven Labour Productivity in Poland. A firm level approach, Economics of Transition, 25(4): 723-758.
  3. Arendt Ł. (2016), Paradoks Solowa i determinanty wdrożenia technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, Gospodarka Narodowa, 1(281): 29-53.
  4. Arendt Ł., Kukulak-Dolata I. (2016), Społeczeństwo informacyjne w mieście, [w:] Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 181-204.
  5. Arendt Ł., Kryńska E. (red.) (2015), Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Arendt Ł. (red.), Kryńska E., Kukulak-Dolata I. (2011), Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu. Priorytety strategiczne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa.
  7. Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe – wielowymiarowe zjawisko na polskim rynku pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no 113/2010, s. 15-26.
  8. Kryńska E., Arendt Ł. (red.) (2010), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  9. Wielicki T., Arendt Ł. (2010), A knowledge-driven shift in perception of ICT implementation barriers: Comparative study of US and European SMEs, Journal of Information Science, 36(2): 162-174.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja