Biblioteka Cyfrowa

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborzeopis dobrej praktyki

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze

W dzisiejszych czasach media uczestniczą w codziennym życiu każdego człowieka. Bawią, uczą, są przydatne w pracy i odpoczynku. Wielu zarówno teoretyków jak i praktyków zainteresowanych tematem pochyla się nad zagadnieniami związanym i z ich rolą i znaczeniem w codziennym życiu. W prezentowanym opracowaniu przygotowano zestawienie bibliograficzne, w którym znaleźć można wiele publikacji dotyczących...

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborzeopis dobrej praktyki

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Nowoczesne technologie towarzyszą nam dziś w życiu codziennym. Współczesny człowiek codziennie zmaga się z wyzwaniami jakie stawia przed nim dynamiczny rozwój w zakresie TIK, dlatego jednym z obszarów niezwykle ważnych we współczesnej edukacji jest obszar zajmujący się kształceniem osób starszych. W prezentowanym opracowaniu przygotowano zestawienie bibliograficzne, w którym znaleźć można wiele pu...

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIKopis dobrej praktyki

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest ogólnokrajową placówką publiczną prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma na celu doskonalenie nauczycieli i wspieranie szkół w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem oświaty. Na stronie internetowej instytucji znaleźć można wiele interesujących materiałów dotyczących kształcenia, wychowania, doradztwa, szkoleń, czy projektów edukacyjnych. W...

Od czego zacząć pracę z TIK w szkoleopis dobrej praktyki

Od czego zacząć pracę z TIK w szkole

Program aktywnej edukacji skierowany jest do dyrektorów szkół i nauczycieli. Powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Ma na celu podnoszenie poziomu nauczania w polskiej edukacji, poprzez przygotowanie kadry do efektywnego wdrażania technologii informacyjno – komunikacyjnej, tak aby efekty...

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK”opis dobrej praktyki

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK”

Tematyka nowoczesnych technologii jest często poruszana w dyskusjach dotyczących współczesnej edukacji. Rozważania dotyczą zarówno aktualnego stanu polskiej oświaty, czyli wyposażenia szkoły jako instytucji w nowoczesne środki i narzędzia dydaktyczne, przygotowania kadry nauczycielskiej do roli edukatorów w cyfrowej szkole, jak i prognoz dotyczących jej przyszłości. Wszystkie instytucje mające na ...

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013materiały konferencyjne

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013

Zuzanna Michalska

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej to organizacja pozarządowa, działająca w obszarze szeroko pojętej edukacji. Od momentu założenia (1994 rok) zrealizowała wiele programów edukacyjnych. Jednym z nich jest program „Aktywna edukacja” adresowany do nauczycieli wykorzystujących TIK w celu poprawy skuteczności i jakości swojej pracy. Niniejsza publikacja zawiera materiały przygotowane na konferencję otwie...

Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku

Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku

Era cyfrowa wnosi coraz to nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Umiejętność korzystania z nich w pełnym zakresie jest wymogiem współczesnej cywilizacji. Celem artykułu jest analiza stanu świadomości i kompetencji użytkowników mediów, uwzględniająca umiejętność bezpiecznego, świadomego, skutecznego i sprawnego posługiwania się narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi. Kompetencje medialne s...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja