Biblioteka Cyfrowa

Digitalization and school leadership: on the complexity of leading for digitalization in school

Digitalization and school leadership: on the complexity of leading for digitalization in school

Cyfryzacja jest nieodłącznym elementem ewolucji jakiej doświadczają zarówno społeczeństwa jak i gospodarki krajów. Postęp technologiczny wyznacza trendy, a system oświaty dopasowuje metody i narzędzia dydaktyczne do potrzeb jakie niesie technopolizacja. Konieczność dopasowania umiejętności do wymagań współczesności stała się jednym z priorytetów edukacji. W publikacji dokonano oceny stanu świadomo...

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania. Niemal każdy człowiek pierwsze kroki dydaktyczne zaczyna już we wczesnym dzieciństwie i kontynuuje przez długie lata na różnych etapach edukacyjnych. Publikowany raport zawiera scenariusze przyszłości dla edukacji, które mają być odpowiedzią na potrzeby jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość i związane z tym potrzeby edukacyj...

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Edukacja mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, jakie niesie technopolizacja i cyfryzacja. Wszyscy zaangażowani w proces dydaktyczny podejmują działania, które pozwolą dopasować system oświaty do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji omówiono zmiany, jakie zachodzą w szwedzkich szkołach w związku z transformacja cyfrową. Ocenie poddano inicjatywy mające na celu wdrażanie inn...

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

Cyfryzacja dynamicznie wkracza w kolejne obszary aktywności człowieka, a postęp cyfrowy determinuje współcześnie poziom i jakość życia. Wraz z ekspansją technologii w kolejne branże potrzeba podnoszenia kompetencji cyfrowych i kwalifikacji umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości stała się potrzebą wiodącą. Dynamika zmian jest duża, dlatego kształcenie umiejętności cyfrowych ...

Educational Technology: A Review of the Integration, Resources, and Effectiveness of Technology in K-12 Classrooms

Educational Technology: A Review of the Integration, Resources, and Effectiveness of Technology in K-12 Classrooms

Technologie cyfrowe wyznaczają współcześnie trendy społeczno-gospodarcze, stały się nieodzownym elementem tworzonej systematycznie cyfrowej rzeczywistości. Nie ma wątpliwości, że zmiany w dziedzinie nowych mediów dotykają niemal wszystkich niezależnie od wieku, wykształcenia czy statusu społecznego. W publikacji dokonano analizy przemian, jakie zachodzą dzięki integracji technologii na przestrzeni...

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19 wprowadziła wiele zmian zarówno w sposobie funkcjonowania państw i gospodarek jak i w codziennym życiu obywateli. Reorganizacja społeczno-gospodarcza dotyczy wielu dziedzin i obejmuje swoim zasięgiem szerokie grono ludzi. Jednym z obszarów, który pandemia dotknęła w szczególny sposób jest edukacja. W raporcie omówiono problemy...

NSW Department of Education. Schools Digital Strategy

NSW Department of Education. Schools Digital Strategy

Technologie cyfrowe zmieniają współczesną edukację i wyznaczają nowe trendy w dydaktyce. Wraz z rozwojem technologicznym zmieniają się narzędzia, formy i metody pracy. Wszystkie działania ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój ucznia, poprawę jakości kształcenia i wyników edukacyjnych uczniów. Postępujące zmiany związane z technopolizacją edukacji wprowadzają wiele innowacji w tradycyjny sys...

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

Edukacja zmienia się dopasowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś trendy wyznaczają nowoczesne technologie, a w dobie pandemii nadały one również tempa zmianom jakie zachodzą w wielu obszarach społecznych i gospodarczych. Jedną z wielu zmian jakie zachodzą współcześnie jest zmiana form i metod kształcenia w edukacji i integracja technologii w proces dydaktyczny...

Widening the divide: the impact of school closures on primary science learning

Widening the divide: the impact of school closures on primary science learning

Pandemia, którą wywołał wirus Sars Cov 2 zmieniła codzienne życie ludzi. Obostrzenia epidemiczne jakie narzucili rządzący aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa zmusiły do zmiany trybu pracy i nauki. Duża część społeczeństwa przeniosła swoje aktywności przed ekrany monitorów i realizuje codzienne obowiązki w trybie online. W publikacji dokonano analizy wpływu przedłużającej się izolacj...

Polish Students in the Period of COVID-19 Pandemic

Polish Students in the Period of COVID-19 Pandemic

Edukacja w czasach pandemii, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa Covid-19 zmieniło oblicze dydaktyki. Zmiany dotyczą zarówno sposobu przekazu jak i procesu nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane badanie obrazuje poziom przygotowania uczelni, wykładowców i studentów realizujących naukę na poziomie wyższym na zmiany. W badaniu wzięło udział 160 studentów studió...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja