Biblioteka Cyfrowa

Building and Transforming Skills for a Digital World

Building and Transforming Skills for a Digital World

Nowoczesne technologie zmieniają sposób życia. Współczesny człowiek jest zobligowany do podejmowania działań edukacyjnych, które  pozwolą mu na dopasowanie umiejętności do zmian jakie wprowadza postęp technologiczny. W publikacji wskazano obszary, w których proces cyfryzacji zachodzi z największą dynamiką, pokazano w jaki sposób proces przebiega i jak rynek usług cyfrowych dopasowuje się do potrze...

Digital competences of parents in the matter of electronic threats

Digital competences of parents in the matter of electronic threats

Współczesny człowiek żyje w dobie szybkich zmian, kreowanych przez nowoczesne technologie. Stały się one elementem codzienności, towarzyszą wielu podejmowanym działaniom. W zcyfryzowanym świecie kompetencje cyfrowe stały się jedną z podstawowych umiejętności w XXI wieku. Dziś dostęp do technologii stał się powszechny a użytkownikami są coraz młodsi członkowie społeczeństwa. Technologie otwierają p...

e-Skills in Europe. Poland Country Report

e-Skills in Europe. Poland Country Report

W przeciągu ostatnich lat na rynku IT doszło do wielu zmian. Ekspansja nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka zmieniła sposób jego funkcjonowania. Rewolucja nastąpiła niemal równocześnie w wielu obszarach gospodarki, a potrzeba dostosowania się do zmian jakie niesie postęp technologiczny stała się jedną z ważniejszych. Wraz ze zmianami zachodzącymi miedzy innymi na rynku pracy, zmien...

Make or break: the UK's digital future. (House of Lords Papers)

Make or break: the UK's digital future. (House of Lords Papers)

Ekspansja technologii cyfrowych stanowi wyzwanie dla gospodarki kraju. Z jednej strony przyczynia się do rozwoju, z drugiej stawia przed koniecznością dostosowania rynku do standardów i trendów jakie narzuca. Gospodarka poddaje się zmianom jakie niosą nowoczesne technologie a człowiek dostosowuje swoje kompetencje do potrzeb, ponieważ technologia cyfrowa jest dziś wszechobecna niemal we wszystkich...

Uczenie się i nauczanie seniorów w obszarze nowych mediów

Uczenie się i nauczanie seniorów w obszarze nowych mediów

Intensywny rozwój technologii cyfrowych stwarza konieczność dostosowania systemu edukacji do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Uczenie się przestało być przypisywane tylko do młodej, wchodzącej w życie części społeczeństwa a stało się koniecznością, elementem życia człowieka niezależnie od wieku czy już zdobytego wyksztalcenia czy doświadczenia. Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka s...

Kodeks Latarników Polski Cyfrowej

Kodeks Latarników Polski Cyfrowej

Świat współczesny to często świat cyfrowy. Nowoczesne technologie stały się jego nieodłączną częścią. Towarzyszą ludziom w wielu codziennych zajęciach, ułatwiają pracę, pomagają w nauce, uprzyjemniają czas wolny. Determinują jakość życia współczesnego człowieka. Technologie stały się narzędziami codziennego użytku a nabywanie, kształcenie i doskonalenie umiejętności związanych z ich obsługą koniec...

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Informatyzacja jakiej doświadczamy na co dzień wymaga systematycznego dostosowywania wiedzy i umiejętności w obszarze TIK. Nie tylko modne, ale konieczne stało się life wide learning, uczenie przez całe życie, które umożliwia człowiekowi dostosowanie się do wymagań współczesnego świata. Żyjemy w dobie szybkich zmian, umiejętność dopasowywania się do nich jest współcześnie jedną z podstawowych komp...

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.prezentacja

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Katarzyna Mikołajczyk, Katarzyna Pietraszek

Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

Współcześni nauczyciele coraz częściej deklarują, że chętnie wykorzystują nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Stosowanie ich przestaje być złem koniecznym a staje się dobrem pożądanym, ułatwiającym pracę, uatrakcyjniającym przekaz i wspierającym trudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W prezentowanym raporcie przytoczono dane obrazujące jak w rzeczywistości wygląda sposób wykor...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Using the Technology of Today, in the Classroom Today

Using the Technology of Today, in the Classroom Today

Współczesny nauczyciel stoi przez ogromnym wyzwaniem. W dobie postępu technologicznego musi dostosować środowisko edukacyjne do potrzeb ucznia funkcjonującego w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zadanie to jest niezwykle trudne ponieważ nauczyciele zazwyczaj sami muszą zdobywać na bieżąco kompetencje zakresie TIK. W publikacji podjęto rozważania dotyczące możliwości jakie gry, symulacje i t...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja