Biblioteka Cyfrowa

Otwarte lekcje - Sharing Education. Projekt tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem platformy iTunes Ureferat

Otwarte lekcje - Sharing Education. Projekt tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem platformy iTunes U

Marlena Plebańska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tradycyjny model edukacji poddawany jest systematycznie modyfikacjom. Zmianie podlegają zarówno metody, jak i forma kształcenia. Zamknięty model edukacji jest wypierany z uwagi na ograniczenia jakie wprowadza. Współcześni nauczyciele coraz częściej chcą rozszerzać swój warsztat pracy edukacyjnej o nowoczesne narzędzia, chętnie korzystają z gotowych cyfrowych pomocy, zdjęć, ćwiczeń, filmów. W preze...

Nowe trendy w edukacji szkolnej w kontekście rozwoju technologii i mediów cyfrowychartykuł naukowy

Nowe trendy w edukacji szkolnej w kontekście rozwoju technologii i mediów cyfrowych

Irena Pulak

Akademia Ignatianum w Krakowie

Media cyfrowe dynamicznie się zmieniają, jednocześnie wpływając na środowisko w którym żyjemy. Zmiany te są bardzo dynamiczne, jednak nie we wszystkich dziedzinach ich tempo jest jednakowe. Edukacja, z wielu przyczyn, jest tym obszarem, gdzie inercja jest bardzo duża. Z jednej strony jest to zrozumiałe – nieprzemyślane działania i eksperymenty edukacyjne niosą ze sobą wysokie koszty społeczne. Jed...

Od programowania wizualnego do tekstowegoreferat

Od programowania wizualnego do tekstowego

Maciej Borowiecki, Krzysztof Chechłacz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dzieci na wczesnym etapie edukacji zaczynają przygodę z nauką programowania za pomocą wizualnych języków programowania. Jest to prostszy sposób wprowadzenia ich w świat kodowania. Na kolejnych etapach edukacji wiedzę i umiejętności dziecka w zakresie programowania wizualnego rozszerza się o nowe umiejętności związane z programowaniem tekstowym. W tym artykule omówione zostały niektóre problemy, z ...

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnejartykuł naukowy

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej

Dorota Marczuk, Leszek Zakrzewski

Instytut Badań Edukacyjnych

W historii ludzkości pojawiały się wynalazki zmieniające istotnie warunki w jakich funkcjonuje człowiek. Taki przełom spowodowało na przykład pojawienie się maszyny parowej, elektryczności, samochodu, radia. Obecnie obserwujemy rewolucję wywołaną rozwojem Internetu. Z nowinki technologicznej stał się on narzędziem codziennego użytku. Dlatego, aby uniknąć wykluczenia, każdy człowiek powinien posiad...

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK”opis dobrej praktyki

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK”

Iwona Wanda Grygiel

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tematyka nowoczesnych technologii jest często poruszana w dyskusjach dotyczących współczesnej edukacji. Rozważania dotyczą zarówno aktualnego stanu polskiej oświaty, czyli wyposażenia szkoły jako instytucji w nowoczesne środki i narzędzia dydaktyczne, przygotowania kadry nauczycielskiej do roli edukatorów w cyfrowej szkole, jak i prognoz dotyczących jej przyszłości. Wszystkie instytucje mające na ...

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasyreferat

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy

Maciej M. Sysło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wynikiem wielu zmian, jakich byliśmy świadkami w ostatnich latach w systemie oświaty, jest nowa podstawa programowa, która zakłada, że na każdym etapie edukacyjnym są wydzielone przedmioty informatyczne. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne kompetencje konieczne do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie polegają na sukcesywnym rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, kreatywności w poszuki...

Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowych technologiireferat

Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowych technologii

Dorota Janczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauczyciel XXI wieku stoi przed ogromnym wyzwaniem. Musi wpasować się w ramy współczesnego systemu oświaty, który ulega ciągłym modyfikacjom i nawiązać kontakt z uczniem, dla którego obsługa narzędzi wspierających proces dydaktyczny jest zdecydowanie bardziej intuicyjna niż dla części nauczycieli wychowanych przed epoką cyfrową. Często okazuje się , że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowych tec...

EduMatrix - nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszychreferat

EduMatrix - nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszych

Tomasz Kopczyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedmioty ścisłe stwarzają niemal na każdym etapie nauczania trudności. Niewielu uczniów może powiedzieć, że ich nauka nie wymaga zaangażowania, a wiedza przychodzi sama. Autorzy artykułu zastanawiają się z czego najczęściej wynika niechęć do nauki przedmiotów ścisłych oraz jak zmienić w oczach dzieci obraz matematyki i informatyki i zachęcić do zdobywania i pogłębiania wiedzy w tych dziedzinach....

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotówreferat

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotów

Ewa Kędracka-Feldman, Małgorzata Rostkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowa podstawa programowa wnosi do systemu kształcenia wiele zmian. Wprowadza lekcje informatyki i programowania na wczesnym etapie edukacji oraz propaguje wspieranie nauczania tradycyjnego przez elementy kształcenia wspomagane wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nowy program nauczania informatyki w polskiej edukacji to szansa na poprawę efektów kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów sz...

Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania? Formacja nauczycieliartykuł naukowy

Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania? Formacja nauczycieli

ks. Rafał Bednarczyk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W ostatnich latach rewolucja cyfrowa wprowadziła zmiany w wielu obszarach życia człowieka, w tym również w edukacji. Polityka oświatowa wdraża sukcesywnie wiele programów, mających na celu poprawę infrastruktury informatycznej w polskiej szkole. Działania te przyczyniają się do podnoszenia ogólnych kompetencji w zakresie posługiwania się TIK wśród nauczycieli. Aby wesprzeć pedagogów w rozwijaniu ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja