Biblioteka Cyfrowa

Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśniczeraport z badań

Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśnicze

Maria Lebioda

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”

Współczesne media wywierają duży wpływ na życie ludzi. Narzędzia cyfrowe, do których dostęp jest dziś łatwy są nieodzownym elementem środowiska, w którym funkcjonuje człowiek. Wielu badaczy i nie tylko, także ludzi mających na względzie dobro dzieci, czyli rodziców i opiekunów, zastanawia się nad wpływem nowych mediów na współczesne młode pokolenie. Jedni widzą korzyści wynikające z szerokich możl...

Smartfon jako interfejs życia społecznego. Raport z badaniaraport z badań

Smartfon jako interfejs życia społecznego. Raport z badania

Natalia Juchniewicz

Digital Economy Lab / Uniwersytet Warszawski

Jednym z najczęściej dziś wykorzystywanych wielofunkcyjnych urządzeń mobilnych jest smartfon. Służy do komunikacji, wymiany informacji, rozrywki, jest nieodzownym towarzyszem zarówno ludzi pracujących jak i uczących się, osób starszych i tych całkiem małych. Celem niniejszego raportu jest diagnoza praktyk społecznych, zachowań i czynności charakterystycznych dla użytkowników smartfonów. W projekci...

Medialność a sprawność edukacyjna uczniareferat

Medialność a sprawność edukacyjna ucznia

Janusz Morbitzer

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nieustannie trwają dyskusje nad kształtem i modelem współczesnej szkoły. Ciągła ewoluacja systemu oświaty wprowadza chaos i dezorganizację, która dotyczy zarówno nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów. Jedno jest pewne w pełnej zmian oświacie, szkoła ma przygotować ucznia - dziecko do tego, aby stało się człowiekiem dorosłym, zdolnym do uczestnictwa w życiu społecznym. Dziś, w czasach zmian j...

Technologia szansą dla personalizacji kształceniaartykuł naukowy

Technologia szansą dla personalizacji kształcenia

Maciej M. Sysło

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Niemal każdy system edukacji, czy też każda reforma edukacji, w swoich założeniach podkreśla potrzebę indywidualizacji kształcenia, czyli inaczej personalizacji. Dokumenty programowe, określające kierunki rozwoju edukacji, jako podmiotowe wskazują indywidualne zainteresowania, możliwości i potrzeby edukacyjne, zawodowe i osobiste uczącego się. Wydaje się, że nowoczesne technologie medialne tworzą ...

Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznejartykuł naukowy

Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznej

Janusz Nowak

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Matematyka towarzyszy dziecku od wczesnego dzieciństwa, uczy się jej podstaw równocześnie z nauką mowy. Na pierwszym etapie życia dzieci uczą się, podobnie jak wielu innych rzeczy, za pomocą doświadczenia. Kolejne etapy rozszerzają naukę przez doświadczenie poprzez stosowanie różnych metod kształcenia. Edukacja matematyczna idzie w parze z rozwojem emocjonalnym dziecka jego zdolnościami intelektua...

W poszukiwaniu abstrakcyjnego modelureferat

W poszukiwaniu abstrakcyjnego modelu

Anna Beata Kwiatkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Myślenie abstrakcyjne to zdolność pojęciowego ujmowania rzeczywistości, inaczej mówiąc, to zdolność myślenia za pomocą pojęć abstrakcyjnych. Jest niezbędnym elementem myślenia twórczego, wysoko dziś pozycjonowanego w kontekście kompetencji człowieka. Kształtowanie się myślenia abstrakcyjnego stanowi więc istotny kierunek rozwoju umysłowego. Człowiek nie rodzi się z tą umiejętnością, kształtuje się...

Logika, algorytmika, programowanie, na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie aplikacji Game Code Labreferat

Logika, algorytmika, programowanie, na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie aplikacji Game Code Lab

Maciej Rostański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Współczesna edukacja kładzie duży nacisk na rozwijanie myślenia komputacyjnego, czyli umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki. Prowadzić ma to do lepszego rozumienia, jakie są możliwości komputerów, ich zastosowań i technologii we współczesnym świecie. Dlatego właśnie podkreśla się konieczność nauczania informatyki ...

Robotyka z zestawami LEGO® Educationreferat

Robotyka z zestawami LEGO® Education

Jakub Piasecki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

LEGO Education WeDo 2.0 to narzędzie umożliwiające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji przyrodniczej i technicznej na I etapie edukacyjnym. Przy użyciu typowych klocków LEGO oraz prostej elektroniki nauczyciele mają możliwość łatwego realizowania z uczniami projektów, mogą za jego pośrednictwem wprowadzać podstawy myślenia komutacyjnego i programowania. W prezentowanym...

Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowejreferat

Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowej

Małgorzata Rostkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyzwania jakie stoją przed oświatą, związane z koniecznością dostosowywania się do wymagań współczesnego dynamicznie zmieniającego sie świata wykraczają daleko poza tradycyjne rozumienie edukacji. Nowa podstawa programowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zakłada konieczność wprowadzania kształcenia informatycznego na etapie kształcenia dzieci młodszych. Dokonano w niej przełomowych, zmieniających ...

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejartykuł naukowy

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Urszula Ordon, Karazyna Serwatko

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dynamika z jaką nowoczesne technologie przenikają w niemal wszystkie dziedziny życia, podnosi wymagania związane z tempem przystosowywania się do zmian, które następują. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa funkcjonują w cyfrowej rzeczywistości, łatwo i szybko oswajają się z wszelkimi nowinkami w tej dziedzinie. Zdecydowanie trudniej przychodzi to dorosłym, wychowanych, przed epoką cyfrową. Możn...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja