Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowychartykuł naukowy

Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowych

Krzysztof Łuszczek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Współczesne dziecko często nie wyobraża sobie życia bez komputera podpiętego do Internetu, co więcej, urządzenie to często jest wyposażeniem pokoju dziecka. Młodzi korzystają z niego na wiele sposobów. Uczestnictwo w życiu społecznym za pośrednictwem serwisów społecznościowych jest jednym z nich. Autorzy artykułu wskazują na szanse jakie daje młodemu użytkownikowi możliwość korzystania z serwisów ...

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninieporadnik

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Laura Lewandowska, Anna Sosnowska, Magdalena Włodarkiewicz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Komputer jest współcześnie narzędziem codziennego użytku, korzystają z niego ludzie niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań. Do niedawna seniorzy stanowili grupę, w której odnotowywano najniższą aktywność w tym zakresie. Z czasem ta sytuacja ulega zmianie, coraz więcej osób starszych chce rozwijać swoje umiejętności. W opracowaniu znalazły się propozycje dotyczące literatury, z której w...

Stanowisko nr28 Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przystąpienia do koalicji pod nazwą: Szerokie Porozumienie na rzecz umiejętności cyfrowychdokument

Stanowisko nr28 Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przystąpienia do koalicji pod nazwą: Szerokie Porozumienie na rzecz umiejętności cyfrowych

Konwent Marszałków Województw RP

Postępu technicznego nie można wstrzymać, konieczne jest więc podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans w dostępie do nowoczesnych technologii i umożliwianie nabywania kompetencji niezbędnych adaptowania się we współczesnej rzeczywistości. Kompetencje cyfrowe Polaków na obecną chwilę pozostają w tyle w stosunku do członków Unii Europejskiej. Marszałkowie województw RP, mając na uwad...

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszychartykuł naukowy

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych

Piotr Gruba

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Rozwój techniki cyfrowej dotyczy wielu obszarów życia, w tym edukacji. Dzieci od wczesnych lat obcują z narzędziami cyfrowymi, sukcesywnie, równolegle z rozwojem własnym nabywają wiedzę i umiejętności związane z nowoczesną techniką . Często zanim rozpoczną edukację informatyczną ich postępy związane o techniczną obsługą urządzeń zaskakują. Artykuł opisuje wyniki badań pedagogicznych dotyczące poz...

Kompetencje przyszłości. Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie?referat

Kompetencje przyszłości. Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie?

Anna Jelińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Edukacja jest procesem złożonym, współcześnie łączy tradycyjne metody kształcenia z nowoczesnymi, wspieranymi cyfrowymi narzędziami dydaktycznymi. Wymogiem dzisiejszych czasów jest intensyfikacja kontaktu człowieka z nową technologią. Technologia cyfrowa jest od kilkunastu lat wciąż obecna i oddziałuje intensywnie na rozwój młodego człowieka, modyfikując jego zdolności poznawcze i społeczne. Nowoc...

Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.fragment książki

Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Maciej M. Sysło

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Omawiając zagadnienia związane z nowoczesnymi technologii, komputer postrzegamy zarówno obiekt edukacji, jak i narzędzie w edukacji. Kolejne nowinki technologiczne wprowadzają do edukacji zmiany. Użytkownik uczy się nowych technologii dostosowuje do środowiska cyfrowego zgodnie z oczekiwaniami twórców. Autor mając względzie innowacyjne zmiany jakich ciągle doświadczamy, zwraca uwagę na konieczność...

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem blogaartykuł naukowy

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem bloga

Izabela Rudnicka

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ekspansja w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji skłania do poszukiwania nowych narzędzi, metod i form kształcenia, które pozwolą modyfikować tradycyjne formy i dostosowywać je do oczekiwań współczesnej oświaty. Powszechny dostęp do nowoczesnych technologii umożliwia kształtowanie procesu edukacji tak, by skutecznie wspomagać zamierzenia edukacyjne i wychowawcze. Ważne jest by w zalewie cy...

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowaniereferat

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowanie

Adam Jurkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urządzenia cyfrowe są dziś narzędziami codziennego użytku, troska o rozwój dzieci w cyfrowym świecie jest tematem priorytetowym współczesnych edukatorów. Konieczne jest wdrażanie edukacji informatycznej od najmłodszych lat, aby umożliwić dziecku płynny rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dostosowany do wieku i możliwości. Autor artykułu pokazuje jak poprzez zabawę i eksperymenty bez użycia ...

O alfabetyzmie komputerowym i cyfrowym słów kilkaartykuł naukowy

O alfabetyzmie komputerowym i cyfrowym słów kilka

Grażyna Gregorczyk

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Jakie są zasoby wiedzy i umiejętności człowieka, pozwalające na bycie pełnowartościowym członkiem współczesnego społeczeństwa? Na to pytanie wielu badaczy próbuje znaleźć odpowiedź. Wszyscy wiedzą jedno, żyjemy w świecie dynamicznych zmian, które determinują konieczność ciągłego kształtowania kompetencji. Patrząc na wyniki badań dotyczących umiejętności posługiwania się nowymi technologiami cyfrow...

Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni dzieci i młodzieżyartykuł naukowy

Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni dzieci i młodzieży

Tomasz Warchoł

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Współczesny człowiek żyje w świecie, który zasypuje go informacjami. Niewątpliwie wiąże się to z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Problem dotyczy również uczniów, już od początku ich edukacji. Powoduje to trudności, niechęć i brak zainteresowania nauką. Konieczne jest w tej sytuacji wypracowanie nowego modelu edukacji, będącego odpowiedzią na niekorzystne zjawiska w edukacji dzieci i młodzie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja