Biblioteka Cyfrowa

Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu.artykuł naukowy

Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu.

Dorota Kamińska

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dzieciństwo to niezwykle ważny okres w rozwoju człowieka, dziecko uczy się świata, nabywa doświadczeń związanych z funkcjonowania w społeczeństwie. To czas, intensywnego rozwoju, który ma duży wpływ na jego przyszłość. Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci współczesna edukacja kładzie duży nacisk na kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak umiejętność komunikowania się, kreatywność, umie...

Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretycznefragment książki

Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretyczne

Jacek Pyżalski, Michał Klichowski, Kinga Kuszak, Anna Klichowska

Wydawnictwo „Eter”

Dzieci w wieku przedszkolnym przyjmują nowoczesne technologie intuicyjnie, można odnieść wrażenie, że rodzą się z umiejętnościami obsługi nowoczesnych urządzeń. Od wczesnego dzieciństwa cyfrowe narzędzia towarzyszą im. Nie jesteśmy w stanie odizolować dzieci od technologii, wiec musimy umiejętnie kierować procesem nabywania umiejętności. Technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystywane w spo...

Robotyka i programowanie w klasach 4-8 i wyżej (Minecraft i Python)referat

Robotyka i programowanie w klasach 4-8 i wyżej (Minecraft i Python)

Adam Jurkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauka programowania powinna być dla ucznia ciekawa. Jedynie w taki sposób zachęcić można młodego człowieka do zgłębiania tej trudnej, nie tylko z pozoru, sztuki. Dziś z elementami informatyki i programowania dzieci spotykają się na wczesnym etapie edukacji, dlatego aby nie zniechęcić ucznia tworzone są przyjazne i atrakcyjne środowiska edukacyjne. Cześć z nich uczy poprzez zabawę. Zajęcia z wykorz...

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacjiartykuł naukowy

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

Wojciech Czerski, Rafał Wawer

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Polska oświata poddawana jest procesowi ciągłych zmian. Tworzone są nowe programy, wdrażane narzędzia. Zmiany dotyczą treści, metod i form kształcenia. Edukacja dostosowuje się do wymagań współczesności. Rząd, mając na celu wsparcie instytucji oświatowych w działaniach na rzecz rozwoju szkolnictwa, przygotował program „Cyfrowa Szkoła”, mający w swoim założeniu rozwijanie kompetencji uczniów, przyg...

Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieliartykuł naukowy

Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli

Wojciech Czerski

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zmiany, jakie cyfrowe technologie wprowadzają do współczesnej edukacji odnoszą się nie tylko do treści kształcenia, modyfikacji ulegają metody pracy wspierane nowoczesnymi środkami dydaktycznymi. Rozwój technologii i idące za tym zmiany w systemie oświaty wymuszają na nauczycielach konieczność dostosowania się do wymagań współczesnej edukacji. Mając na uwadze dynamiczny rozwój i wyzwania jakie się...

Pythonowe wyzwania dla początkującychreferat

Pythonowe wyzwania dla początkujących

Katarzyna Olędzka, Wanda Jochemczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowa podstawa programowa wprowadza naukę programowania już w nauczaniu dzieci młodszych. Wieloletnie badania przyczyniły się do powstania licznych narzędzi umożliwiających nauczanie programowania na tym etapie edukacji. Autorzy publikacji bazując na doświadczeniach zdobytych podczas szkoleń nauczycieli, szukając skutecznych metod do pracy z dzieckiem uczącym się podstaw programowania, zaproponowal...

Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłościraport z badań

Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłości

Tomasz Kulisiewicz, Edwin Bendyk, Mirosław Filiciak, Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski

Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

Przemiany społeczne, gospodarcze, naukowe i technologiczne zmieniają wszystkie sfery życia człowieka. Sfera kultury nie jest tu wyjątkiem – powstają nowe formy kultury, będące efektem rozwoju nowych technologii medialnych. Internet, techniki cyfrowe dały możliwości oraz impuls do rozkwitu multimediów, czyli usług, serwisów interaktywnych, gier, blogów. Zmianom ulegają także klasyczne formy kultury...

Zestawienie badań przytaczanych w trakcie konferencji „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”materiały konferencyjne

Zestawienie badań przytaczanych w trakcie konferencji „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”

KRRiT

Kompetencje związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii wydają się być kluczowe. Zachodzące współcześnie zmiany mają dynamiczny charakter. Funkcjonujemy otoczeni nowoczesnymi technologiami. Pokolenie urodzone w epoce cyfrowej, często nie zastanawia się nad technicznymi aspektami funkcjonowania narzędzi, po prosty z nich korzysta. Zmiany jakich jesteśmy świadkami skłaniają do refleksji. Publ...

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.artykuł naukowy

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.

Eunika Baron-Polańczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Postęp w dziedzinie ICT to przede wszystkim nieustanny rozwój technologii mobilnych. Korzyści jakie niesie, dotyczą każdej sfery życia. Nowoczesne urządzenia, szybka transmisja danych, mobilność, dostęp do portali społecznościowych, to tylko niektóre z desygnatów współczesnej ICT. W świetle nowych trendów ICT, które dostarczają edukacji coraz to nowych narzędzi kognitywnych, w tym kulturowo wartoś...

Inauguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsceulotka informacyjna

Inauguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

PAFW, FRSI

Kompetencje to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające na skuteczną, świadomą realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Umiejętność korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest jedną z niezbędnych w dzisiejszym świecie. Sygnatariusze Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, podpisując porozumienie zadeklarowani p...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja